main1

Ghana

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Ghana, oficiálním názvem „Ghanská republika“, s rozlohou 238.540 km2, se rozkládá na rovníku, v západní části afrického kontinentu. Jižní pobřeží Ghany je omýváno vodami Guinejského zálivu Atlantského oceánu. Na severu Ghana hraničí s Burkinou, na východě s Togo, na západě s Pobřežím slonoviny. Ghana je státním zřízením republikou. Hlavním městem je město Accra. Úředním jazykem je angličtina. Obyvatelstvo hovoří více jak padesáti domorodými jazyky. Ghana se člení na 10 oblastí (administrativních celků): Ashanti, Brong-Ahafo, Central Region, Eastern Region, Greater Accra, Northern Region, Upper East, Upper West, Volta Region a Western Region. Ghana je členem Společenství národů Commonwealth. Na území Ghany se nachází bohatá ložiska nerostných surovin (zlato, mangan, bauxit) a drahokamů (diamanty).

Území dnešní Ghany obývali v historii domorodé kmeny. Ve 13. století se rozkládala na tomto území rozlehlou Ghanskou říši. K první kolonizaci došlo v 15. století Portugalci, kteří vytvořili města a pevnosti na pobřeží. V 17. století vznikla na severní části území Království Ashanti, které bylo až do konce 19. století jedním z nejmocnějších černošských států. Na konci 19. století nevydrželo království ve válce početní a materiální převahů Britů, ve válce bylo poraženo a připojeno k Británii jako kolonie. V roce 1957 získala Ghana nezávislost a stala se republikou, v jejímž čele stojí prezident zvolený ve všeobecných volbách. Zákonodárnou moc má v rokách parlament.

Obyvatelstvo se skládá z více jak 50-ti etnických skupin. Tato etnika se liší jak tradicemi a historií, tak i náboženstvím a jazyky. Nejpočetnějšími etniky jsou Ashanti, které tvoří 44% populace, Moshi-Dagomba 16%, Ewe 13% a Ga 8%. Potomci bělošské komunity tvoří 0,2% populace. Zbylá procenta jsou obsazena různými minoritními etnickými skupinami. Každý z černošských národů má svůj domorodý jazyk, z nichž většina jazyků je tónových (Twi, Kwa, Gbe, Eweština Fo, Aja, Či, Fanti a další). Nejrozšířenějším náboženstvím je animismus a domorodá náboženství, které vyznává cca 38 % obyvatelstva, dále křesťanství s 34% a islám s 28%.

Povrch země je převážně rovinnatý, pokrytý úrodnými nížinami v povodí řeky Volty či savanami. Jižní část území pokrývá bujná tropická vegetace a deštný prales. Východní hranice země lemuje Tožská vrchovina v nejvyšší horou 883 m. V Ghaně se nachází jedna z největších přehradních nádrží světa – jezero Volta.

Podnebí v Ghaně je rozdílné na severu a na jihu země. Jih se vyznačuje rovníkovým tropickým počasím, horkem a vlhkem, s dvěma obdobími dešťů v květnu/červnu a srpnu/září. Sever má typicky tropické vnitrozemské počasí, horké a suché, s jedním obodbím dešťů v červenci/srpnu.

Ašantové (Ashanti)

Tento národ, čítající cca 7 milionů osob, je majoritní populací na území Ghany. Tato etnika je jednou z původních na tomto území. Kmeny Ašantů byly sjednoceny v 17. století do Říše Ashanti. Tato populace hovoří svým původním jazykem „Twi“. Ašantové žijí v centrální části Ghanského území. Vzhledem k tomu, že tento národ čítá cca 44% celkové populace v Ghaně, mají Ašantové značný podíl v parlamentu a také nynější preziden Ghany pochází z kmene Ashanti. Správním střediskem oblasti, administrativního celku, kde žije tento národ, je město Kumasi. Ašantové mají specifickou matriarchální rodovou strukturu – Abusua, která je tvořena skupinami Oyoko, Dako, Asona, Aduana, Atwea, Abrade, Asakyire, Asokore, Agona, Bretuo, Ekuona a Asenie. Každý příslušník rodu Ashanti patří do jedné z uvedených skupin, kdy příslušnost získává po své matce. Ašantská společnost je polygamní. Původní tradiční náboženství „Onyame“ zahrnuje bohy a duchy. v důsledku britské kolonizace bylo mezi populací rozšířeno křesťanství. Symbolem a duší tohoto národa je „Zlatý stolec“, který je považován za svatou věc, je bezpečně uložen a přísně ochraňován.

Království Ashanti

Národ Ashanti již v historii obýval území Ghany, kde první dokumenty o této populaci pochází z 16. století, kdy se postupně v této době kmeny Ashanti sjednotili do království Ashanti. Toto království bylo od 17. do 19. století jedním z nejmocnějších černošských států na kontinentu. Jeho území mělo velikost nynějšího státu Ghana a žilo zde 2-3 miliony obyvatel. Obyvatelé říše obchodovali se zlatem, slonovinou, nejdůležitějsí však byl obchod s otroky.V 19. století však na toto království zaútočili Britové, roku 1874 ovládli hlavní město království Kumasi a zabavili většinu ašantského bohatství. V roce 1901 se stalo králosvství součástí britské kolonie Zlaté pobřeží. V roce 1926 však předali Britové kontrolu na městem Kumasi a roku 1935 udělili království nezávislost.