main1

Komory - měsíční ostrovy

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Souostroví Komory, oficiálním názvem „Union des Comores (Komorský svaz)“ , s rozlohou 2.170 km2, leží v Indickém oceánu, na severním konci Mosambického průlivu, cca 300 km od ostrova Madagaskar a cca 400 km od východního pobřeží afrického kontinentu (Mosambiku). Komorský svaz je federativní republikou, která se rozkládá na třech ostrovech Grande Comore, Anjouan, Mohéli (swahilsky Ngazidja, Nzwani, Mwali), které mají svoji autonomii. V čele federace Komorského svazu stojí zvolený prezident, vedle něj existují funkce dvou viceprezidentů, kteří jsou ze dvou zbývajících ostrovů. Součástí Komorského svazu není čtvrtý ostrov – Mayotte (swahilsky Mahoré), jehož obyvatelé si v opakovaných referendech v letech 1974-6 zvolili setrvání ve svazku s Francií. Název souostroví pochází z arabského názvu měsíce, proto se Komorským ostrovům říká „měsíční ostrovy“. Symbol měsíce je i součástí státní vlajky. Hlavním městem souostroví je město Moroni. Úředními jazyky jsou francouzština, komorština a arabština. Komorština vychází z bantuského jazyka „shikomor“, používá však některá slůvka z francouzštiny a arabštiny, avšak každý ostrov má svůj vlastní dialekt. Komorské ostrov jsou členem OSN, Africké unie, Arabské ligy, Organizace islámské konference a dalších mezinárodních organizací.

Ostrov Grand Comore (swahilsky Njazidja), vulkanického původu, s rozlohou 1.146 km2, je největším a zároveň nejmladším z Komorských ostrovů. Dominantu ostrova tvoří dvě činné sopky La Grille (1.000 m) a Kartala (2.361 m). Na jejich úbočích naleznete vegetaci deštného pralesa. Na tomto ostrově se nalézá malá osada tvořená potomky portugalských mořeplavců ze 16. století.

Ostrov Anjouan (swahilsky Nzwani), vulkanického původu, s rozlohou 424 km2, má charakteristický tvar díky hoře Mtingui (1.575 m2). Povrch ostrova je hornatý. Na ostrově leží největší přístavkomorských ostrovů, město Mutsamudu.
Ostrov Mohéli (swahilsky Mwali), nejmenší z ostrovů s rozlohou 290 km2, je také vulkanického původu. Jeho povrch je tvořen mírným kopcovitým terénem s max. výškou 860 m.

Na ostrovech se vytvořily endemické druhy, které žijí pouze na těchto ostrovech např. Latimérie podivná, Lemur Macao, Livingstonův netopýr apod.

Prvními obyvateli souostroví, kteří se sem připlavili přes Madagaskar před cca 2.000 let, byli Indonésani. Historii, kulturu a v neposlední řadě dnešní podobu ostrova výrazně ovlivnili arabové, protože ostrovy po dlouhá staletí patřili pod nadvládu arabských sultánů. Arabové ostrovy kulturně i ekonomicky povznesli, v 16.století byly ostrovy důležitým regionálním centrem díky vývozu rýže, ambry, koření a v neposlední řadě otroků, do východní Afriky a na blízký východ. Až do 19.století bylo obyvatelstvo rozděleno na tři vrstvy: vládnoucí arabskou vrstvu, střední vrstvu prostých obyvatel a otroky, přičemž otroci v té době tvořili 40% obyvatelstva. S Francií podepsali Komorské ostrovy v 19.století úmluvy o statutu protektorátu. Francie následně zrušila otroctví na ostrovech. Vývozním artiklem byly od té doby –vanilka, yang yang, hřebíček, kakao, banány a kopra. V roce 1975 byla Komorskými ostrovy vyhlášena nezávislost.

V dnešní době žije na ostrovech několik etnických skupin:
• potomci arabských osadníků z Shirazu,
• Kafrové potomci afrických původních obyvatel,
• Makoaové potomci otroků z východní Afriky,
• Oimatsahové a Antaloteové potomci přistěhovalců z Malajzie a Indonézie,
• Kreolové potomci francouzských kolonistů.

Nejrozšířenějším náboženstvím je islám 98%, zbylá dvě procenta obsazují křesťanství a domorodá náboženství.

Souostroví má tropické přímořské podnebí se dvěma obdobími: léto a zima. Léto trvá od listopadu od dubna.