main1

Libye - dosud nepoznané krásy

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Libye, oficiálním názvem „Velká libyjská arabská socialistická džamáhíríje“, s rozlohou 1.759.540 km2, je státem v severní Africe, jehož severní pobřeží je omýváno Středozemním mořem. Jeho sousedy jsou Egypt, Súdán, Čad, Niger, Alžírsko a Tunisko. Hlavním městem země je Tripolis. Úředním jazykem je arabština. Státním náboženstvím je sunnitský islám. Státní vlajka Libye má čistě zelenou barvu, která má představovat státní náboženství této země – islám.

V čele džamáhíríje stojí od roku 1969 vůdce revoluce Muammar Kaddáfí. Po svém nástupu oficiálně zrušil vládu a nahradil ji Všeobecným lidovým kongresem, který zastřešuje tzv. lidové výbory, v nichž na nejnižší úrovni mohou zasedat všichni Libyjci. Ve skutečnosti však o všech podstatných věcech rozhoduje pouze Kaddáfí. v dnešní době kaddáfí pozvolna předává vládu svému nejstaršímu synovi Saifu Islámovi. Saif je na rozdíl od svého otce příznivcem privatizace, chce docílit rychlého ekonomického růstu země amá zájem na přílivu zahraničních investic do ropného průmyslu. Hlavní hospodářská odvětví země tvoří těžba a zpracování ropy a zemního plynu. V zemi jsou také značné naleziště rud železa. Nezaměstnanost v této zemi se pohybuje okolo 30%. Obyvatelé Libye se skládají převážně z Berberů a Arabů. Libyi se přezdívá „národ mladých“, protože průměrný věk je 23 let.

Povrch země tvoří roviny nebo prolákliny, velkou část území pokrývají pouště a polopouště, které se táhnou od pobřeží na jih v délce 800 km, kde je v létě velmi suché a horké klima, v zimě chladné a vlhké. Toto území , tedy většina území dnešní Libye, je příliš suché a neúrodné, nalezneme zde pouze různé druhy kaktůsů a pouštní či polopouštní vegatace. Vedle oáz v poušti jsou jedinými zelenými místy v zemi oblasti na pobřeží Středozemního moře, kde je přímořské subtropické podnebí. V pouštních oázách a na pobřeží žije 90% obyvatelstva země. V Libyi se nachází mnoho památek antické a římské doby, které jsou na seznamu světového dědictví UNESCO.

Trocha historie

Hlavní město Tripolis založili stejně jako Kartágo Féničané v 7.st. př. N. . pod jménem Oea jako obchodní přístav. Mělo významnou polohu pro obchod: na polovině cesty mezi Kartágem a Alexandrií a přístup od moře. Soupeřili o něj Řekové ovládající Kyrenaiku, následně je však ovládlo Kartágo jako fénickou kolonii Tripolitánii.

Od roku 146 př.n.l. po pádu Kartága ve 3. Punské válce ovládli celou kartážskou říši včetně Tripolitánie Římané a nazvali jako svou provincii Africa. Tripolitánii pojmenovali „regio Syrtica" a po 2. st.n.l. za vlády césara Marka Aurélia zpět jako „regio Tripolitana", tj. region 3 měst: Tripolis, Sabratha (pro své archeologické památky je uvedena na seznamu UNESCO jako světové historické dědictví) a Leptis Magna. Největší rozkvět u nich nastal za césara Septima Severa, narozeného právě v Leptis Magně. Ta se stala 3. nejdůležitějším městem Afriky spolu s nově vystavěným Kartágem a Alexandrií. V této době ji César upřednostňoval a nechal v ní vystavět výkvět římské architektury, obzvláště nové Forum a významně rozšířit obchodní přístav s doky.

Po krizi římského impéria v 3. a 4. století zničili Vandalové celé město. K obnově Leptis Magny v duchu východního římského imperia došlo až za byzantské éry po roce 534 n.l. Po roce 650 n.l. celou Tripolitánii dobyly a vyplenily arabské kmeny z blízkého východu. V současné době zůstávají Leptis Magna a Sabratha stále jako místa nejvýznamnějších architektonických památek z římské doby.

Další zajímavá místa

Hlavní město Tripolis je místem všech správních organizací republiky, největším výrobním a obchodním centrem země s universitou „Al Fateh" a muzeem země. Dalším významným městečkem regionu Tripolinánie jsou skalní město Nalut v horském masivu, ve výšce 800 m n. mořem. V jeho staré části můžete nalézt stopy po až 800 let staré kultuře pouštního života. Nejvýznamější pouštní město s 10.000 obyvateli je Ghadames s velmi zajímavou architekturou a s extrémními teplotami vzduchu, které mnohdy přesahují 50 oC. Město v oáze na Sahaře bylo důležitou křižovatkou karavan ze Sahary na pobřeží a z Tripolisu do západní Afriky.
Ve skalním městečku Gharian v pohoří Jabal Nafusa vysokém až 900 metrů můžeme ještě do dnešních dnů vidět troglodytní způsob života místních obyvatelů v jeskyních 6 - 8 m hlubokých.

Za zmínku stojí i atraktivní malé městečko v oáze Zliten s původními sýpkami obilí (tzv. Ghorfy)má velmi výraznou mešitu dekorovanou předními arabskými umělci, kteří budovali unikátní mešitu „Hassan" v Casablance, Maroku.

Sabratha

Ruiny antického města, dávného obchodního střediska Féničanů a následně Římanů, které jsou na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1982. Naleznete zde nejlépe zachované ruiny divadla z celého římského impéria, dále ruiny lázní, kostela a chrámů.

Leptis Magna

Ruiny významného římského města, které je na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1982. Toto území patří svým rozsahem k největším římským památkám na území Afriky. Naleznete zde ruiny vítězného oblouku, římských cest, amfiteatru, fóra, baziliky a lázní.

Ghadames

Ruiny jednoho z nejstarších obchodních center, které vzniklo před 2.000 lety, přezdívaného „Perla pouště“, které je na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1986. Naleznete zde příklady tradičního osídlení s jedinečnou saharskou architekturou.

Cyrene

Ruiny původního antického města, které je na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1982. Naleznete zde ruiny řeckých a římských památek.

Tadrart Acacus

Ruiny prehistorického osídlení ve skalách s tisíci skalních maleb, které je na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1985.

Jak navštívit Libyi:

Dle Ministerstva zahraničních věcí ČR v současné době není možné přicestovat do Libye za účelem zcela individuální turistiky. Zájemci o turistickou cestu do této země tak mohou volit ze dvou variant skupinové turistiky:
- neorganizovanou, kdy skupina musí čítat minimálně 4 osoby, a návštěvníci si musí zajistit doprovod zástupce libyjské cestovní kanceláře,
- organizovanou, tzn. zakoupení zájezdu u některé ze specializovaných CK, která zajistí nejen vstupní vízum, ale i nezbytný doprovod.

Z České republiky organizuje cesty do Libye cestovní kancelář ULYSSES T.R.U.S.T. PRAGUE, v rámci poznávacího zájezdu začínajícího a končícího v Tunisku, čímž mají klienti možnosti poznat to nejlepší ze saharské přírody a památek obou zemí. Bližší informace na http://www.ulysses.cz.

Požadavky ke vstupu do země:

Cestující do Libye musí být vybaven cestovním pasem, jehož platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců předpokládanou dobou pobytu a platným libyjským vízem. Pas nesmí obsahovat platné nebo použité vízum do státu Izrael, jakož ani razítka izraelské hraniční kontroly.

K podání žádosti o vízum musí být cestovní pas (dle informace libyjské strany ze 12. 11. 2007) vybavený požadovaným překladem do arabštiny, tzv. „arabizací pasu". To znamená, že na poslední stranu pasu určenou pro víza (pokud není volná, tak na nejbližší prázdnou) bude nalepen list papíru ve formátu menším, než-li je strana pasu a na něm budou uvedeny v arabštině všechny položky vytištěné v datové stránce pasu kromě rubriky "PODPIS" a vypsány údaje náležející k těmto položkám. (Např. položka JMÉNO bude uvedena v arabštině a jméno JAN bude rovněž uvedeno v arabštině).

Seznam soudních překladatelů do arabštiny naleznete u Vaší cestovní kanceláře.

Celní předpisy

V Libyi platí absolutní zákaz dovozu:

- alkoholických nápojů (včetně piva a vína)

- potravin (včetně konzervovaných), přísně je kontrolován dovoz vepřového masa nebo výrobků z něj

- zboží izraelského původu

- video nebo audio kazety a tiskoviny, které "nejsou v souladu s islámskou morálkou," v praxi je zákaz realizován plošně a materiál je zabavován.

Platí omezení dovozu:

- 200 ks cigaret nebo 250 gr. doutníků nebo 250 gr. Tabáku

- 1/4 litru parfému

Vývoz místní měny je povolen pouze do hodnoty LYD 20,00.

Další důležité informace:

- Elektrické napětí v síti je 220 V/50Hz, zásuvky v budovách jsou většinou italského typu.

- Síť mobilních telefonů existuje, avšak nefunguje služba typu "roaming".

- Přístup k internetu se rozšířil v průběhu let 1999/2000, turisté mohou využívat internet v tzv. "internetových kavárnách" (pouze v hlavním městě).