main1

Brazílie

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Brazílie, s přesným názvem „Republica Federativa do Brazil“ v překladu „Brazilská federativní republika“, s rozlohou 8.511.965 km2, je největší a nejlidnatější stát Jižní Ameriky. Počtem obyvatelstva Brazílie zaujímá páté místo na světě. Jeho sousedy jsou na západě Peru, Bolívie, Paraguay, na jihu Argentina, Uruguay, na severu Kolumbie, Venezuela, Guyana, Surinam a francouzská Guyana. Na východě jeho pobřeží omývají vody Atlantského oceánu. Hlavním městem je Brasília. Úředním jazykem je portugalština. Indiánská menšina hovoří stále cca 170 jazyky.

Původními obyvateli území dnešní Brazílie bylo cca 1.000 indiánských kmenů, z nichž nejpočetnější byly kmeny Guaraní, Žé, Arawaků a Karibů. Tyto komunity měly zcela odlišné jazyky. V roce cca 1500 přistála u břehů dnešní Brazílie první skupina Portugalců. Od roku 1532 se území stalo portugalskou kolonií, v níž bylo nássilím šířeno křesťanství, portugalský jazyk a zvyky. Indiánské kmeny byly cíleně zotročovány a likvidovány. Na práci na plantážích bylo do této kolonie dovezeno více jak 3 miliony otroků z Afriky, převážně z oblasti Konga,Mali, Angoly, Mozambiku, Guinee a Súdánu. Další nadvládou Italů, Němců, Španělů, Holanďanů a dalších národů prošlo území v několika mighračních vlnách v několika stoletích. Roku 1822 byla vyhlášena nezávislost. V roce 1888 bylo zrušeno otroctví. Nadvlády různých národů, jejich kultura, zvyky a náboženství, ovlivnily dnešní podobu obyvatelstva a jeho zvyky, náboženství i kulturu.

Obyvatelstvo je v dnešní době složeno ze 54% z bělochů, 38% mulatů (míšenců bělochů a černochů) a mesticů (míšenců bělochů a indiánů), 6% černochů, 1,5% přistěhovalců a pouhých 0,5% potomků Indiánů původních etnik. Z nich nejpočetnější skupinou je kmen Guaraní (cca 30 tisíc osob), žijící v centrální a jižní části území, kmen Tikuna (cca 20 tisíc osob) žijící na horním toku řeky Solimoes a kmen Yanomami (cca 11 tisíc osob) žijící v severozápadní Amazonii. Na dnešní počet byli Indiánské kmeny zdecimováni zotročením, cílenou likvidací, nemocemi převezenými přistěhovalci a kolonizátory a také zabíráním jejich původního území a nuceným vysídlováním. Průměrnou délkou života Indiánů je pouhých 42 let. Indiánskou problematikou se zabývá Indiánská národní nadace FUNAI. Z původních indiánských kultur přetrvávají pověsti a mýty, názvy flory a fauny a v neposlední řadě také hudba a indiánské tance. Nejrozšířenějším náboženstvím ve státě je křesťanství, setkáme se zde však i s indiánskými náboženstvími a náboženským kultem „candomblé“, mixem afrických náboženství s křesťanskými prvky.

Jedním ze symbolů Brazílie je karneval. Původně se jednalo o náboženský svátek, jehož oslavu s sebou přivezli Portugalci a slavil se v období masopustu. V dnešní době se slaví každoročně sedm týdnů před Velikonocemi. Nejznámějším karneval v Rio de Janeiro, kde mezi sebou soutěží stovky tanečních škol samby.

Brazílie má bohužel špatnou pověst co se týče kriminality ve velkých městech (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia a dalších), bohužel opodstatněnou. Nedoporučuje se nosit šperky, fotoaparáty či videokamery na krku či značkové tašky, kabelky, batohy, vybírání peněz v bankomatech. Nenechávajte své věci bez dozoru na pláži či v autě. Vyhýbejte se tlačenicím, tržištím, veřejné dopravě, slamům, favelám (chudinským čtvrtím), nechoďte nikam sami, vždy ve skupinkách, minimálně ve dvojicích. Nikdy si od cizí osoby neberte bombony, nápoje či cigarety, mohli byste být omámeni a okradeni. Nechoďte nikam samostatně v noci, nikomu cizímu nesdělujte svůj program a plány. Vyhněte se podezřelým skupinkám osob a drogám v jakékoliv podobě.

Vzhledem k tomu, že území Brazílie má obrovskou rozlohu, nachází se ve dvou klimatických zónách: na severu a středu v tropickém pásmu, a jih země patří do subtropického pásma. Většina území 93% spadá do tropického pásma. Extrémní vzdušná vlhkost a horké tropické počasí s celoročními průměrnými teplotami cca 27 st.C se vyskytuje v rovníkové oblasti a v Amazonii. Tropické klima je i v centru a na východě území (včetně města Rio de Janeiro) s průměrnými celoročními teplotami 19-28 st.C a odlišným počadím v období dešťů a období sucha, s letními teplotami až 40 st.C. Nejsušší oblastí je severovýchod, s průměrnou teplotou 28 st.C, kde období sucha trvá až 8 měsíců. Subtropické klima na jihu země má roční teploty od -3 st.C v zimě a až 40 st.C v létě.

Povrch země je různorodý, dominuje mu na severu Guyanská vysočina s nejvyšší horou Pico de Neblina (3.014 m), na jihu, západě a středu země Amazonská nížina a na východě a jihovýchodě Brazilská vysočina. Územím protéká největší řeka světa Amazonka s délkou 7.025 km, s průměrnou hloubkou 50-70 m, s šíří řečiště na hranicích Brazílie a Peru 3 km, na středním toku s šíří řečiště 5-10 km a s šíří říční delty 250-300 km. Na jihu území při Atlantské oceánu se nalézají dvě lagunová jezera Lagoa dos Patos a Lagoa Mirim. Na pobřeží Brazílie naleznete cca 7.500 km pláží, omývaných Atlantským oceánem. Většina pláží, vyjma jihu země, je pokryta bílým pískem a je vždy několik kilometrů dlouhá. Nejznámější pláží je čtyřkilometrová Copacabana v Rio de Janeiru. Atlantické pobřeží se vyznačuje značným rozdílem vodní hladiny mezi přílivem a odlivem.