main1

Cestování po Evropě

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

V případě, že jedete na dovolenou či cestujete služebně do kteréhokoliv z 27 států Evropské unie, využijte před cestou oficiální portál Evropské unie www.europa.eu ( http.//europa.eu/travel/index_cs.htm ). Na portálu naleznete nejen základní informace o Evropské unii a jejích 27 členských státech, ale také orgány a instituce EU, mapy Evropy, možnosti zaměstnání v EU, informace o náboru pracovníků jednotlivými orgány a institucemi EU, informace o stážích u jednotlivých orgánů a institucí EU a v neposlední řadě rubriku „Cestování po Evropě 2010“. V rubrice „Cestování po Evropě 2010“ je soustředěno mnoho praktických rad, užitečných tipů a informací jako např. o potřebných dokladech, pojištění zdravotním a cestovním, pojištěním vozidel, zdravotní péči, dopravě, nakupování, kultuře, komunikaci, měnách apod.

Cestovní pas, občanský průkaz, víza

Pokud jste občan Evropské unie:
(tzn. jste občanem jednoho z členských států Evropské unie)

22 členských zemí EU mezi sebou zrušilo hraniční kontroly a to díky tzv. schengenským pravidlům, která jsou součástí právních předpisů EU. Těmito pravidly se ruší hraniční kontroly mezi zúčastněnými členskými státy a namísto nich se zavádějí účinné kontroly na vnějších hranicích EU a společná vízová politika. Do schengenského prostoru náleží též 3 státy, které nejsou členskými státy EU a to Norsko, Švýcarsko a Island. Do 5 členských zemí EU a to Bulharska, Irska, Kypru, Rumunska a Spojeného království, potřebujete při vstupu do země platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Pro cestovní uvnitř Evropské unie víza nepotřebujete.

Pokud nejste občanem Evropské unie:

Potřebujete ke vstupu do všech členských zemí Evropské unie platný cestovní pas. Ověřte si, zda potřebujete ke vstupu do členské země vízum. Informaci o tom vám podá nejbližší konzulát dané země, kterou chcete navštívit. Máte-li vízum vystavené některou ze zemí, které plně uplatňují schengenská pravidla, toto vízum vám automaticky umožňuje cestovat i do ostatních zemí schengenského prostoru. Platné povolení k pobytu vystavené jednou z těchto zemí je rovnocenné vízu. Hraniční kontroly v zemích EU mohou od občanů nečlenských zemí požadovat předložení dalších dokladů (např. zvacího dopisu, dokladu o ubytování, zpáteční jízdenky či letenky apod.). Přesné požadavky vám sdělí nejbližší konzulární úřad dané země EU.

Měny v jednotlivých členských státech EU

Euro (EUR) je zákonným platidlem v 16 zemích Evropské unie a to: Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Všechny bankovky a mince EUR platí ve všech výše uvedených státech EU včetně mnoha jejich zámořských území, jako jsou Azory, Kanárské ostrovy, Madeira, Ceuta a Melilla, Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Réunion, Saint-Pierre a Miquelon.
Jako svou měnu přijaly euro i Monaco, Sant Marino a Vatikán. Andorra, Kosovo a Černá Hora používají euro jako svou měnu bez dohody s EU.
Euro jako svou měnu nepoužívají Švédsko, Dánsko, Spojené království, Česká republika, Bulharsko, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko a Rumunsko.
Podrobnosti o měnách naleznete na http://europa.eu/travel/money/index_cs.htm#euro.

Kontakty na konzuláty či velvyslanectví

Chcete-li získat adresu či kontaktní údaje konzulátů či velvyslanectví své země v některém z členských států EU, naleznete je na http://europa.eu/travel/things/index_cs.htm (po prokliknutí dále klikněte na název země).

Pro případ nouze

Ve všech členských zemích Evropské unie funguje stejné číslo tísňového volání, které můžete volat bezplatně jak z mobilních telefonů, tak z přímých linek. Celoevropské číslo tísňového volání je 112.

Nárok na zdravotní péči

Pokud jste občanem EU, tedy některého z jejích členských států a při cestě do jiného členského státu EU, Islandu, Norska, Švýcarska či Lichtenštejnska, onemocníte či se Vám stane nehoda, máte nárok na zdravotní péči zdarma nebo za sníženou cenu. Do tohoto systému spadá pouze zdravotní péče financovaná z veřejných prostředků, přičemž každá členská země má vlastní pravidla fungování veřejného zdravotnictví. Proto je zdaravotní péče v některých členských zemích zdarma, v některých se platí část nákladů, v jiných musíte zaplatit celou částku a poté žádat v ČR proplacení. Evropský průkaz zdravotního pojištění zjednodušuje postupy, odstraňuje byrokracii a zrychluje úhradu výdajů.
Nezapomeňte si s sebou na cestu vzít doklady o zdravotním pojištění. Podrobnosti naleznete na http://europa.eu/travel/healthy/index_cs.htm#insurance.

Cestovní pojištění

Doporučujeme vám uzavřít komplexní cestovní pojištění na vaši cestu, protože pouze některé z členských zemí Evropské unie plně hradí náklady na lékařské ošetření. Onemocnění či nehoda mohou však znamenat i další náklady např. na dopravu, ubytování, zpáteční cestu apod. Nezapomeňte si s sebou na cestu vzít doklady o cestovním pojištění. Podrobnosti naleznete na http://europa.eu/travel/healthy/index_cs.htm#insurance.

Cestování po Evropské unii

Podrobnosti o cestování autem, letadlem, vlakem či lodí včetně informací o pojištění vozidel, bezpečnosti, nejvyšší ovolené rychlosti, dálničních poplatcích, právech cestujících v letecké, železniční a lodní dopravě, bezpečnostních kontrolách na letištích, sítích metra v evropských městech a jiné naleznete na http://europa.eu/travel/gettingthere/index_cs.htm.

Řidičský průkaz

Platný řidičský průkaz vystavený v členském státě Evorpské unie platí v celé Evropské unii. V některých zemích musíte mít s sebou při řízení také osvědčení o registraci vozidla. Ve většině zemí je minimální věková hranice pro řízení automobilu 18 let. Minimální věkové hranice pro vypůjčení vozidla není na úrovni EU stanovena, v jednotlivých členských státech se pohybuje od 20 do 23 let.

Očkování

Pro cestování po zemích Evropské unie se obecně žádné očkování nevyžaduje. Pro zámořská území členských států EU však existují určité požadavky a doporučení, která naleznete na internetových stránkách Světové zdravotnické organizace.

Telefonování

Pro všechny mezinárodní telefonické hovory v rámci celé Evropské unie platí jedna předvolba: 00. Směrová čísla jednotlivých členských zemích EU naleznete na http://europa.eu/travel/comm/index_cs.htm. Díky technické normě GSM můžete svůj mobilní tlefon použít kdekoliv v Evropě. Na portálu www.europa.eu naleznete seznam eurotarifů ze všech 27 členských zemí EU včetně odkazů na stránky příslušných touroperátorů.

Elektřina

Všechny členské státy Evropské unie používají střídanvý proud o kmitočtu 50Hz a napětí 220-240 V. 24 členských států EU se používají zástrčky se dvě kolíky, pouze v Irsku, Spojeným království a Maltě se používají hranaté zástrčky se třemi kolíky. Na letištích, v městech a v turistických centrech jsou lze zakoupit zásuvkové adaptéry.

Cestování s domácími mazlíčky

Cestování se psem či kočkou je dnes díky nově zavedenému cestovnímu pasu EU pro domácí zvířata mnohem snažší. Tento pas vám může vystavit kterýkoliv veterinář. Každé zvíře musí mít svůj cestovní pas s údaji o očkování proti vzteklině. Některé země vyžadují navíc očkování proti klíšťatům a tasemnicím (např. Irsko, Malta, Spojené království, Finsko, Švédsko). Některé státy požadují, aby zvíře bylo identifikováno pomocí elektronického mikročipu (např. Irsko, Malta, Spojené království). Podrobnosti naleznete na http://europa.eu/travel/pets/index_cs.htm.

Cykloturistika a pěší turistika

Pro cyklisty vytváří Evropská cyklistická gederace síť 12 dálkových cyklistických tras Eurovelo. Informace o pěší turistice v Evropě a zejména o 11 dálkových turistických stezkách napříč Evropou poskytuje Evropská turistická asociace.

Nakupování

Pokud jste občan Evropské unie:
(tzn. jste občanem jednoho z členských států Evropské unie)

Můžete nakupovat ve všech členských zemích EU bez omezení. Pokud kupujete nebo dovážíte věci pro svoji osobní spotřebu a nikoliv za účelem dalšího prodeje, neexistují v Eu žádná omezení. Daně (tzn. DPH a spotřební daně) jsou již zahrnuty v ceně a v žádné členské zemi EU se další daň neplatí. Avšak každá členská země si může stanovit orientační množství tabáku a alkoholu, které považuje za přiměřené pro osobní spotřebu. Pokud pak převážíte větší množství tohoto zboží, můžete být vyzváni, abyste prokázali, že je skutečně určené pro vaši osobní spotřebu. Pro dovoz a vývoz masných a mléčných výrobků neexistují v EU žádná obecná omezení, neboť všechny členské země musí dodržovat přísné společné veterinární normy. určitá omezení však na tyto výrobky mohou být zavedena ve zvláštních případech, např. v případě vypuknutí nákazy zvířat v určité oblasti.

Pokud nejste občan Evropské unie:

Můžete si dovézt zboží pro osobní spotřebu, aniž byste museli platit DPH nebo spotřební daň, pokud jeho množství nepřesáhne limity uvedené na http://europa.eu/travel/shop/index_cs.htm#products.

Turistické informace

Informace o členských zemích naleznete na následujících internetových stránkách turistických kanceláří jednotlivých zemí:

Rakousko www.austria.info, Španělsko www.spain.info, Itálie www.enit.it, Malta www.visitmalta.com,Belgie www.visitflanders.com, Portugalsko www.visitportugal.com, Irsko www.discoverireland.com, Francie www.franceguide.com, Německo www.germany-tourism.de, Kypr www.visitcyprus.com, Finsko www.visitfiland.com, Dánsko www.visitdenmark.com, Nizozemsko www.holland.com, Švédsko www.visitsweden.com, Lucemburk www.visitluxembourg.lu, Řecko www.visitgreece.gr,
Spojené království www.visitbritain.com, Česká republika www.czechtourism.com, Polsko www.poland.travel, Slovensko www.slovakia.travel, Slovinsko www.slovenia.info, Maďarsko www.hungary.com, Estonsko www.visitestonia.com, Bulharsko www.bulgariatravel.org, Rumunsko www.romaniatourism.com, Litva
www.lithuaniantravel.com, Lotyšsko www.latviatourism.lv.