main1

Cestovní pasy budou povinné i pro děti

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Senát schválil 19.5.2010 změnu zákona č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech, která vychází z Nařízení Rady EU č.2252/2004/ES v aktuálním znění, tedy po novelizaci nařízení č.444/2009/ES, jež stanoví, že každý občan (i dítě), musí být držitelem vlastního cestovního dokladu. Novela přináší dvě velké základní změny oproti původnímu zákonu:

• cestovní pas i pro dítě mladší desti let věku,
• odepření vydání cestovního pasu a odebírání cestovního pasu lidem čelícím trestnímu řízení, jimž hrozí více než dva roky vězení.

Podle této novely bude muset mít od poloviny roku 2012 pro cesty do zahraničí cestovní pas i dítě mladší deseti let. Toto opatření má zamezit nekotrolovanému mezistátnímu pohybu dětí, zabránit či alespoň ztížit možnost mezistátních únosů dětí a také obchodu s dětmi. V nynější době lze do cestovních pasů rodičů zapsat děti mladší deseti let. Tento zápis obsahuje jméno a příjmení dítěte, datum narození a pohlaví dítěte. Takto zapsané děti mohou s rodiči cestovat do zahraničí bez vlastního cestovního pasu. V případě, že novelu zákona schválí i prezident, budou muset mít i děti mladší deseti let při cestě do zahraničí svůj cestovní pas počínaje 26.6.2012. Pro rodiny s dětmi to nejspíše bude znamenat každoroční vyřizování cestovních pasů dětem kvůli dovolené u moře, z důvodu změny jejich podoby. Pro cesty do států Evropské Unie v rámci schengenského prostoru bude dětem stačit elektronický občanský průkaz, na jehož vydání budou mít děti od roku 2012.

Přechodným ustanovením novely je čl.II.: Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, smí tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.

Termíny související s vydáváním dětských cestovních dokladů:
1.1.2011 povinnost odevzdat otisky prstů až od 12 let;
1.7.2011 úřady přestanou zapisovat děti do cestovních pasů rodičů;
1.1.2012 možnost požádat o vydání elektronického občanského průkazu pro dítě;
26.6.2012 zápisy dětí v pasech rodičů pozbývají platnosti, dítě už smí cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem.

O odepření vydání cestovního pasu a odebírání cestovního pasu lidem čelícím trestnímu řízení, jimž hrozí více než dva roky vězení rozhoduje v této době správní orgán. Toto bylo však s platností od roku 2011 zrušeno rozhodnutím Ústavního soudu. Po přijetí novely do procesu vstoupí soud, lidé se budou proti jeho verdiktu moci odvolat.

Evropský parlament (EP)

Je politickou institucí Evropské unie, v němž zasedají europoslanci volení ve svých členských zemích. Evropský parlament byl založen v roce 1979, kdy v něm zasedalo 518 poslanců. Po posledním rozšíření EU na 27 členských států čítá 785 poslanců. ČR je v Evropském parlamentu zastoupeno 22 europoslanci. Evropský parlament nyní spolurozhoduje s Radou EU o návrzích zákonů. Sídlem Evropského parlamentu je Štrasburk, kde se konají plenární zasedání, ale pracuje také v Bruselu a Lucemburku, kde sídlí jeho sekretariát.

Ústavní soud

Je specializovaným autonomním soudním orgánem, jehož postavení a kompetence jsou garantovány přímo Ústavou ČR. není součástí obecné soudní soustavy. jeho základním úkolem je ochrana ústavnosti a práv zakotvených v Ústavě, Listině základních práv a svobod a dalších nejvyšších ústavních zákonech. Rovněž mu přísluší rozhodovat o záležitostech týkajících se volebního práva a posuzovat, zda mezinárodní smlouvy přijímané ČR jsou v průběhu jejich ratifikace v souladu s Ústavou.