main1

Sepsání cestovní smlouvy

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Zákon č.159/1999 Sb. v platném znění a Občanský zákoník specifikuje, že cestovní smlouvou se cestovní kancelář (dále jen „CK“) zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu.

Cestovní smlouva, dle zák.č.159/1999 Sb. v platném znění, musí být písemná a musí obsahovat:

1) označení smluvních stran, tzn., že CK je povinna v hlavičce cestovní smlouvy uvést:

- název cestovní kanceláře v přesném znění tak jak je uveden na Výpise z obchodního rejstříku;
- sídlo cestovní kanceláře v přesném znění tak jak je uveden na Výpise z obchodního rejstříku;
- IČO cestovní kanceláře v přesném znění tak jak je uveden na Výpise z obchodního rejstříku;
- větu: Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského (Krajského) soudu v........., oddělení......., vložka č.........
Tato fakta si pozorně zkontrolujte, v případě, že nesouhlasí s Výpisem z Obchodního rejstříku, cestovní smlouvu neuzavírejte ! Protože v případě, že byste uzavřeli cestovní smlouvu a cestovní kancelář by došla k úpadku, jste povinni předložit pojišťovně, která tuto cestovní kancelář pojistila dle zákona č.159/1999 Sb. v platném znění pro případ úpadku, svoji cestovní smlouvu a v případě, že v hlavičce cestovní kanceláře nebudou souhlasit tyto údaje s údaji uvedenými ve Výpisu z obchodního rejstříku, bude tato cestovní smlouva neplatná a pojišťovna není povinna provést úhradu.

2) vymezení zájezdu;

3) uvedení všech služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do celkové ceny zájezdu;

4) celkovou cenu zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy.

Zákon č.159/1999 Sb. v platném znění a Občanský zákoník stanoví že cestovní smlouva musí rovněž obsahovat i další platby za fakultativní služby nad rámec konečné ceny zájezdu, jejichž cena není zahrnuta v konečné ceně zájezdu*, údaje o počtu a výši těchto dalších plateb. = tzn. například - budete-li žádat sea view/výhled na moře, vyšší patro, late check out/pozdější vyklizení pokoje, specifické sedadlo v letadle, privátní transfery apod. jedná se o fakultativní služby, které nejsou součástí konečné ceny zájezdu, jsou nad rámec konečné ceny zájezdu. Do cestovní smlouvy Vám tedy budou cestovní kanceláří uvedeny pouze v případě, že lze tyto fakultativní služby poskytnout a za předpokladu, že si tyto fakultativní služby zaplatíte. *Dle zákona č.403/2009 Sb. v platném znění jsou v konečné ceně zájezdu zahrnuty služby potřebné k uskutečnění tohoto, cestovní kanceláří vymezeného a specifikovaného, zájezdu.