main1

Začátek demokracie v Tunisku

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Aktuální informace k 24.1.2011

V minulých třech týdnech proběhla v Tunisku sociální revoluce, nazývaná světem jako „jasmínová“. Tuniskané dokázali během pár dní tolik, co jiné národy za celá léta. Sociální revoluce vyvolaná především vlekoucí se korupcí vládní strany a její špatnou sociální politikou trvala měsíc, přičemž mimořádnou rychlost a spád události dostaly za posledních deset dní :

14.1.2011

Po několika dnech demonstrací obyvatelstva šířících se po celé zemi se 14.1.2011 vojsko přidává na stranu demonstrantů. Tato skutečnost je podnětem pro rychlý odchod prezidenta Z.A.Ben Alího ze země. V pátek odpoledne pan Z.A.Ben Alí již není prezidentem, ale bývalým prezidentem a od 14.1.2011 se nenachází v Tunisku, ale v Saudské Arábii, nyní v Džiddě (arabsky Jeddah - druhé největší město v Saudské Arábii ležící na pobřeží Rudého moře). Na jeden den se stává prezidentem pan Muhammad Ghannúší.

15.1.2011

Jmenování pana M.Ghannúšího trvalo jen jeden den a to do 15.1.2011, kdy byl oficiálně zvolen prozatimním prezidentem pan Fuád Mabazza. Nový prozatimní prezident pan F.Mabazza jmenoval ještě týž den premiérem pana M.Ghannúšího a pověřil ho sestavením nové prozatimní vlády národní jednoty.

17.1.2011

Byla sestavena nová prozatimní vláda národní jednoty, jejímiž členy se staly i tři opoziční strany. Premiér veřejně prohlásil, že budou propuštěni političtí vězni a ceny poravin se zlevní na původní cenu před zdražením. Slíbil vznik nezávislého soudnictví a svobodných médií, povolil zakázané organizace lidských práv a zrušil Ministerstvo informací, které mělo celá léta funkci cenzora. Premiér oznámil, že vláda bude usilovat o demokracii a reformy a dovede zemi k předčasným parlamentním a prezidentským volbám, které se budou konat do dvou měsíců.

18.1.2011

Z politické strany RCD (Ústavního demokratického sdružení silně spjatého s vládnoucí kastou bývalého prezidenta Z.A.Ben Alího) vystoupil jak premiér M.Ghannúší, tak prozatimní prezident F.Mabazza.

19.1.2011

Premiér M.Ghannúší vyloučil možnost návratu islámského fundamentalisty zakázané strany – Strany obnovy, pana Rašída Ghannúšího (podobnost jmen s premiérem je náhodná, nejsou v žádném příbuzenském vztahu), který byl na konci minulého století v Tunisku odsouzen v nepřítomnosti na doživotí. Do ulic tuniských měst se pomalu vrací každodenní provoz, obchody a instituce byly již znovu otevřeny, lidi začali chodit normálně do práce.

20.1.2011

Prezident F.Mabazza přednesl veřejný projev k obyvatelstvu, kdy potvrdil naprosté odloučení politiky prozatimní vlády národní jednoty od bývalého režimu. Dále potvrdil spolu s tuniskou televizí, že bylo propuštěno 1800 politických vězňů na svobodu a že již byly legalizovány tři opoziční politické strany. Z politické strany RCD (Ústavního demokratického sdružení silně spjatého s vládnoucí kastou bývalého prezidenta Z.A.Ben Alího) vystoupili ministr vnitra, ministr obrany, ministr financí a ministr zahraničních věcí.

21.1.2011

Situace v Tunisku se pomalu uklidňuje. Policie začala s vyšetřováním rozkrádání státního majetku za vlády bývalého prezidenta Z.A.Ben Alího, bylo zatčeno několik desítek přívrženců a rodinných příslušníků bývalého prezidenta a jeho ženy, kteří byli obvinění ze zločinů proti Tunisku a rozkrádání státních peněz. Tuniská prokuratura požádala Švýcarsko a Francii o zmrazení všech bankovních kont bývalého prezidenta a jeho rodiny, Švýcarsko tak okamžitě učinilo, Francie o této možnosti jedná ve vládě. USA oficiálně potvrdilo, že stojí za prozatimní vládou národní jednoty Tuniska a pomůže této vládě a lidu Tuniska v přechodu k demokracii.

22.1.2011

Premiér dodržel slib o svobodě tisku a slova – od tohoto dne se již volně prodávají do této doby zakázané zahraniční knihy, časopisy, filmy a CD. Televize již ve svých zprávách informuje pravdivě o aktulním stavu ve světě. Občany nenáviděné Ministerstvo informatiky, které mělo na starosti veškerou cenzuru slova a tisku bylo zrušeno a tím byla zrušena původní cenzura a propaganda vládní kliky bývalého prezidenta Z.A.Ben Alího.

23.1.2011

Na stranu lidu se přidala i policie a vnitro. Premiér M.Ghannúší potvrdil, že dovede zemi k demokratickým volbám a následně opustí politiku. V této době tuniská vláda spočítala ztráty způsobené situací posledních třech týdnů – země přišla o 2,5 miliardy USD, což jsou 4% loňského HDP, bylo zničeno přes čtyřicet bank, desítky obchodů a jedenáct průmyslových závodů. Vláda, v níž už není ani jeden člen politické strany RCD spjaté s bývalým režimem Ben Alího, považuje toto za ukočení protestů a uklidnění situace v zemi, která nyní směřuje k demkracii.

24.1.2011

Tento týden přiletí do Tuniska zmocněnci OSN, kteří pomohou nové prozatimní vládě národní jednotyprošetřit proběhlé události a budou nápomocni s vytvořením demokratických reforem a uskutečněním voleb nejpozději do dvou měsíců.