main1

Severovýchodní egejské ostrovy

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Severovýchodní egejské ostrovy leží mnohem blíže pevnině turecké než řecké a bývají často označovány jako „Východní Sporady“. Souostroví se skládá ze 14 ostrovů a ostrůvků, z nichž nejznámější jsou: Thassos, Lesvos (Lesbos), Limmos a Samos.

Thassos

Thassos je nejsevernějším řeckým ostrovem, nachází se v Kavalském zálivu a je vzdálen od řecké pevniny pouze 8 km. Vzhledem k malé vzdálenosti od pevniny je nejdostupnějším z řeckých ostrovů. Jeho obvod činí 100 km, díky této své velikosti patří mezi menší ostrovy. Dle řecké mythologie je ostrovem Sirém, které svým zpěvem lákaly posádky lodí do zkázy. Severním a východním pobřežím ostrova jsou strmé svahy, na jihu vytváří členité obřeží krásné přírodní scenérie s četnými písčitými zátokami. Naleznete zde i nejvyšší vrchol ostrova Ypsarion (1208 m). Vnitrozemí ostrova je hornaté, porostlé zelenými převážně borovicovými lesy. Jih ostrova představují písčité pláže s mořem zabarveným do smaragdově zelené. Ostrov je vyhlášený těžbou mramoru, a to již od středověku, kdy byl nezbytným stavebním materiálem pro stavbu chrámů. Při návštěvě ostrova nezapomeňte navštívit řadu kultovních a historických monumentů, klášterů a chrámů.

Lesvos (Lesbos)

Lesvos (Lesbos) je třetím největším ostrovem Řecka, s 370 km dlouhým pobřežím a dvěma velkými zálivy Kalloni a Gera na jižním pobřeží. Dle mythologie je ostrov působištěm básnířky Sapfó. Název ostrova pochází také z řecké mythologie , je názvem boha, manžela Metymny. Z názvu ostrova byl později odvozen název pro vztah ženy se ženou. Za turecké okupace byl ostrov nazýván „Sadem říše“, protože na ostrově bylo pěstováno prakticky vše, co bylo potřebné k obživě. Pravděpodobně již od této doby se váže tradice ostrovanů, kteří jsou vyhlášení milovníci dobrého jídla. Proto také není problémem naléznout po celém ostrově vyhlášené taverny a restaurace. Ostrov se dělí na čtyři různorodé části.

Sever – označovaný místním obyvatelstvem za nejkrásnější, kde se píniové lesy táhnou až ke krásným plážím v zátoce Kalloni. Záliv Kalloni je vyhlášený pěstováním velice kvalitních sardinek. Naleznete zde známý přístav Petra, kde v průběhu trojské války zakotvil Achilles a také termální prameny v Eftaou.

Jih – zahrnuje zátoku Yera s malebnou přírodou a Plomari, kulturní a ekonomické centrum ostrova.

Východ – nabízí neopakovatelný výhled na pobřeží Malé Asie, rozmanitou přírodu a město Mytilini, které je hlavním průmyslovým a kulturním centrem ostrova, kde se snoubí architektura blízkého východu s architekturou evropskou.

Západ- ovlivněný vulkanickou činností v antice se suchou až měsíční krajinou. Uvidíte zde les vyhlášený Unescem za geopark, se zkamenělými zbytky stromů, starými miliony let.

Limnos

Limnos je osmým největším řeckým ostrovem a nachází se v severovýchodním cípu Egejského moře. Ostrov je součástí prefektury ostrova Lesvos(Lesbos). Jedinečný, ještě příliš cestovním ruchem neposkvrněný ostrov, jehož pobřeží lemuje více jak stovka písčitých pláží, omývaných temně modrým mořem, se rozkládá na 259 km. Bohatě členěné pobřeží je plné nádherných zálivů a mysů a v neposlední řadě dvou rozlehlých propastí. Severozápad ostrova je hornatý s nejvyšším bodem Skopia (470 m). Na východě ostrov pokrývají roviny a téměř sousedí s poloostrovem Malá Asie. Nejbližším bodem k řecké pevnině je třetí výběžek ostrova Chalkidiki a poloostrov Mount Athos. Svým tvarem ostrov připomíná čtyřúhelník.

Samos

Ostrov Samos patří mezi větší řecké ostrovy, svojí severní částí je vzdálen pouhé 2 km od pobřeží Turecka. Ostrovu Samos je z Řecka nejbližší je řecký ostrov Kos. Dle mythologie je ostrov rodištěm matematika Phytagora. Na ostrově naleznete mnoho antických památek např. ruiny chrámu bohyně Hery či Eupalinův tunel z roku 550 př.n.l. Ostrov se rozkládá na 476 km2, přičemž pobřeží je dlouhé 159 km. Povrch ostrova je hornatý, nejvyší body ostrova jsou horské masivy Kerkis (1443 m) a Ambelos (1160 m). Pobřeží ostrova lemují malé rybářské vesničky s písečnými i oblázkovými plážemi, omývanými zelenomodrým mořem. K úchvatným přírodním scenériím patří vodopády řeky Potami a údolí slavíků. Ostrov je známý specifickým muškátovým vínem a kořením. Pro velmi malou vzdálenost ostrova od tureckého pobřeží je oblíbeným výletem jednodenní výlet do Turecka. Služeb trajektů můžete využít při návštěvě nepříliš vzdálených řeckých ostrovů Kos, Lipsi či Patmos.