main1

Evropa

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Evropa je území brané jako jeden ze sedmi světadílů. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují. Suchozemskou hranicí v oblasti pohoří Ural v Rusku je Evropa oddělena od dalšího kontinentu – Asie. Jde o druhý nejmenší světadíl mající rozlohu asi 10 180 000 km² (asi 7 % zemského povrchu), zato podle počtu obyvatel jde o druhý nejlidnatější kontinent (přibližně 72 obyvatel/km²).

Evropa je kolébkou tzv. západní civilizace. Evropské národy hrály dominantní roli ve světovém dění cca od 16. století až po počátek století 20., ve kterém byly zatlačeny do pozadí Spojenými státy americkými. Důvodem byla zejména politická a národnostní roztříštěnost Evropy, na jejímž území se odehrály hlavní boje obou světových válek a kterou po té druhé na čtyřicet let rozdělila tzv. železná opona. I v současné době politická a jazyková roztříštěnost komplikuje integraci Evropy, a to i u zemí, které jsou součástí Evropské unie. Na poměrně malém území tu vedle sebe existuje přes 40 států s rozdílnými jazyky i kulturami. Mezi největší z nich patří Rusko, Francie, Německo, Itálie, Ukrajina, Španělsko či Polsko. Najdete tu však i miniaturní státy jako San Marino, Monako či Vatikán. Jednotlivé státy jsou obvykle založeny na národních základech a existují zde oblasti, které jsou zdrojem závažných národnostních konfliktů (zejména Balkán a země bývalého Sovětského svazu).

Povrch Evropy nepostrádá velkou rozmanitost, najdete tu roviny, nížiny i vysoká pohoří, jako jsou Alpy. Stejně rozmanitá je i skladba jejích obyvatel. Za samostatný světadíl se považuje spíše z historických, kulturních a politických důvodů než z důvodů fyzickogeografických. Hranice mezi Evropou a Asií není v přírodě zjevná a zeměpisci se odedávna přou, kudy má přesně vést. Na vedení hranice ovšem závisí řada charakteristik kontinentu, jeho rozlohou počínaje a nejvyšší horou (Mont Blanc vs. Elbrus) konče. Méně problematická je severní část hranice, kde se všeobecně přijímá role pohoří Ural. Za rozhraní kontinentů se ovšem nepovažuje hlavní hřeben pohoří, ale jeho východní úpatí (hranice začíná v Bajdarackém zálivu), Ural tedy leží celý v Evropě.

Evropa patří do tří podnebných pásů severní polokoule. Rozprostírá se od chladných oblastí v okolí severního polárního kruhu (zde leží i absolutně nejchladnější místo Evropy Usť-Cilma −69 °C) až k horkým oblastem podél Středozemního moře, které ji odděluje od Afriky. Nejvyšší absolutní teplota byla naměřena v močálu Pantano de Guadalmelatto u Cordoby 52 °C. Většina Evropy leží v severním mírném pásu. V západní Evropě se rozkládá západopřímořská oblast s převládajícími západními větry a s mírnou zimou i létem. Ve střední Evropě je oblast přechodná, teplé léto se srážkami se střídá se zimou s trvalou sněhovou pokrývkou. Východní Evropa leží ve vnitrozemské (kontinentální) oblasti s dlouhými, studenými zimami a horkými léty.

Evropa hrála vždy významnou roli v lidských dějinách, byla vždy centrem společenského dění i politického a náboženského vývoje. Není proto divu, že právě na území Evropy se nacházejí v obrovském počtu památky nebývalého významu, skutečné pojmy pro každého cestovatele, ať už je to Eiffelova věž, Big Ben, Akropolis, Koloseum či Kreml. Právě v Evropě se nachází největší množství památek zapsaných do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Evropa tak stále setrvává na místě nejoblíbenějšího turistického cíle pro návštěvníky z celého světa.