main1

Guinea

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Guinea, oficiálním názvem „République de Guinée“, s rozlohou 245.857 km2, leží v západní části afrického kontinentu. Na západě jsou její břehy omývány Atlantským oceánem. Na severu Guinea hraničí s Gambií a Senegalem, na jihu se Sierra Leone a Libérií, na východě s Pobřežím slonoviny a n severovýchodě s Mali. Guinea je státním zřízením vojenskou juntou. Hlavním městem je město Conakry. Úředním jazykem je francouzština. Obyvatelé této země mluví také mnoha kmenovými nářečími.

Kolem roku 900 bylo území dnešní Guinei součástí Ghanské říše. Ve 12. a 13. století bylo toto území součástí království Soss. Dále pak toto území bylo postupně součástí říše Mali a Songhaj až do 16. století. V polovině 15. století objevili území Portugalci a založili zde obchodní stanice. Následně toto území objevili i Francouzi, Nizozemci a Britové. Původní obyvatelé tohoto území byli často chytáni a odváženi do Ameriky jako otroci. V 18. století byl na území založen islámský stát pod vedením muslimské etniky Fulani. V roce 1890 se stala Guinea francouzskou kolonií a v roce 1895 byla včleněna do francouzské západní Afriky. V roce 1958, po referendu obyvatelstva, vyhlásila Guinea nezávislost.

Obyvatelstvo se skládá z několika etnik, z nichž žádný nedosahuje více jak 30% obyvatelstva. Nejpočetnější skupinou obyvatelstva jsou Fulbové, kteří obývají suchou centrální náhorní plošinu. Další etnikou jsou Malinkové, kteří obývají savany na severu a Súsové, žijící na pobřeží. Nejrozšířenějším náboženstvím je islám 89%, 8% obyvatel vyznává křesťanství a o zbylá procenta se dělí domorodá náboženství, převážně animismus. Guinea je málo rozvinutým chudým státem, kde se obyvatelé živí převážně zemědělstvím (rýžová pole, kukuřičné plantáže, plantáže banánovníků) a vývozem nerostného bohatství, bauxitové rudy a manganu. Na území byla objevena i naleziště diamantů a zlata.

Povrch Guinei je členitý, ve středu území se nalézá vysočina s masivem Fouta Djalon a náhorní plošina, kde pramení řeky Senegal a Gambia. Většina tohoto území je porostlá bujnou tropickou vegetací a tropickým pralesem. Na severovýchodě země se rozprostírá jednotvárná náhorní plošina, pokrytá savanou, která je oddělena údolím řeky Niger od jihovýchodní vysočiny s nejvyšší horou Nimba (1.752 m). Pobřeží země lemují nížiny a mokřiny, převážně porostlé mangrovníky.

Guinea se nalézá v tropickém podnebném pásu s dvěma typy klimatu, tropickým horkých a suchým počasím a rovníkovým horkým a vlhkým počasím.Vlhké a horké počasí se vyskytuje převážně při pobřeží, suché a horké podnebí ve středu země na severu a severovýchodě. Nejteplejším měsícem je dubem, s průměrnými teplotami cca 30 st.C, nejchladnějším měsícem je srpen s teplotami cca 24 st.C.