main1

Jihoafrická republika (JAR) - diamantová země

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Jihoafrická republika (JAR, Republika Jižní Afrika), oficiálním názvem „Republic of South Africa“, s rozlohou 1.219.912 km2, se nachází na jihu kontinentu Afrika a je jedním z největších afrických států. Na západě jsou její břehy omývány Atlantickým oceánem a na jihu a jihovýchodě Indickým oceánem. Na severu sousedí s Nambií, Botswanou a Zimbabwe, na východě s Mozambikem a Svazijskem. Hlavním městem JAR je město Pretoria. Největším městem republiky je však Johannesburg. Nejznámějším městem je Kapské město. Zvláštností je království Lesotho, které se nachází uvnitř území Jihoafrické republiky v jeho jihovýchodní části. Protože se jedná o velmi kosmopolitní zemi, je zde 11 úředních jazyků a to angličtina, afrikánština, svazijština a jazyky ndebele, zulu, xhosa, čwana, jižní sotho, severní sotho, tsonga a venda.

Podle archeologických nálezů bylo území osídleno již před třemi miliony let (australopithecus, člověk zručný, člověk vzpřímený, člověk rozumný). Dalšími obyvateli tohoto území byli kmeny Křováků, Khoinů a Bantů. Jako první Evropan objevil břehy JAR portugalský mořeplavec Bartolomeo Diaz. Dále historii, kulturu a v neposlední řadě dnešní podobu ostrova ovlivnili nadvlády Holanďanů, Francouzů a Němců. V roce 1910 byly oblasti sloučeny v Jihoafrickou unii, která získala status dominia. V roce 1961 získala země nezávislost a změnila název na Jihoafrickou republiku (JAR, Republika Jižní Afrika).

Obyvatelstvo v dnešní době tvoří ze tří čtvrtin černoši, z nichž jsou nejvíce percentuálně zastoupeni Čwanové, Zulové, Khosové, Matabelové, Sutové, Svazijci, Vendové a Sanové (potomci Křováků). Dalšími, avšak nízkými procenty, jsou zastoupeni běloši, míšenci a Indové. Nejvíce rozšířeným naboženstvím je křesťanství, naleznete však zde i hinduismus, islám a v neposlední řadě domorodá náboženství. Velkým problémem této země je vysoký výskyt AIDS, počet nakažených je téměř 5 milionů osob. Dalším velkým problémem je vysoká kriminalita, která vyplývá ze snadné dostupnosti střelných zbraní a značné nesourodosti obyvatelstva. Země drží nelichotivé prvenství v počtu vražd a zabití střelnými zbraněmi. Od pádu aparteidu jsou denně vražděni příslušníci bílé menšiny a to zejména v oblastech Mpumalanga (Nelspruit), Gauteng (Johanesburg) a Limpopo (Polokwane). V důsledku toho dochází k odlivu bílého obyvatelstva do anglofonních zemí jako je Austrálie, Velká Británie a Irsko.

Povrch ostrova je různorodý se subtropickým podnebím, na západě se rozkládá poušť Kalahari, ve střední části náhorní plošina Higheveld, téměř celou délkou území protínají Dračí hory s nádhernou florou a faunou. Nejvyšší horou země je Njesuthi (3.408 m). Jednou z nejznámějších lokalit je Stolová hora, zvedající se nad Kapské město. Pobřeží země, omývané na západě Atlantickým oceánem a na jihu a jihovýchodě Indickým oceánem měří cca 2.500 km. V JAR naleznete zde 13 národních parků s velkým množstvím divoké zvěře. Nejznámějšími jsou: Krugerův národní park, národní park Kalahari Gemsbok a národní park Addo Elefant. V JAR jsou obrovská naleziště drahých kovů (zlato a další) a drahokamů (diamanty a další). Tato naleziště jsou největšími na světě.

Krugerův národní park

Tento park je nejstarším africkým parkem. Národním parkem byl vyhlášen v roce 1902, rozkládá se na ploše, která je srovnatelná s územím Izraele, cca 20.000 km2. v dnešní době je nejnavštěvovanějším a nejznámějším parkem v Africe. Uvidíte zde 137 druhů savců (např. antilopy, impaly, zebry, pakoně, vodušky, divoká prasata, hroši, lvi, levharti, gepardi, hyeny, sloni a jiné druhy), 112 druhů plazů, 49 druhů ryb, 33 druhů obojživelníků, 500 druhů ptáků a 227 druhů motýlů. V kempech naleznete místapro karavany, ubytovny, chatky a luxusní bungalovy s klimatizací.

Kalahari

Tato pouštní oblast, s rozlohou cca 900.000 km2, s písečnými dunami a suchými koryty občasných řek jenejvětší pouští jižní části Afriky. Nachází se na území tří států: JAR, Nambie a Botswany. V JAR je na území pouště národní park Kalahari Gemsbok.

Kapské město

Třetí největší město JAR, legislativní hlavní město JAR, sídlí zde parlament a další vládní instituce. Bylo první osadou na území dnešního JAR osídlenou evropany, proto je často bílými jihoafričany označováno jako „Mother City (Mateřské město)“. Jeho dalším přívlastkem je „jedno z nejkrásnějších měst světa“, tento statut si město zasloužilo díky svým přírodním scenériím např. Stolové hoře či mysu Dobré naděje.

Stolová hora

Tento název je označením pro osamocenou vyvýšeninu s plochým temenem a strmými, příkrými svahy vystupujícími z okolní krajiny. Díky těmto strmým, příkrým svahům, které oddělují ploché temeno hory od okolní krajiny, se zde nachází uzavřený ekosystém s odlišnou florou a faunou. Stolová hora JAR se zvedá do tisícimetrové výšky nad Kapské město.

Mys Dobré naděje

Tento název patří ostrému pevninskému výběžku na jihu afrického kontinentu, který naleznete nedaleko Kapského města. Nesprávně, avšak často, je také označován jako místo, kde se setkávají Atlantický a Indický oceán (tento bod však leží 160 km jihovýchodněji u Střelkového mysu - Agulhas, který je nejjižnějším bodem afrického kontinentu). Mys Dobré naděje byl již od doby svého objevení prvním evropanem, portugalcem Bartolomeem Diasem v roce 1488, nazýván „mysem bouří“.

Království Lesotho

Toto království, s původním názvem „Basutoland“, s oficiálním názvem „Kingdom of Lesotho“, o rozloze 30.355 km2, leží v JAR, v jihovýchodní části. Název Lesotho znamená v jazyku národa Sothů „Země lidí, kteří mluví jazykem Sotho“. Státním zřízením je konstituční monarchií, které je enklávou na území JAR. Původními obyvateli byli Křováci, později Zuluové, Matabeleové a Ngunové. Od 19. století je toto území obýváno bojovným národem Sothů. Království je jedním z nejchudších států světa. V království jsou města neobvyklým zjevem. Většina obyvatelstva žije v malých vesnicích. Jediným velkým městem je hlavní město Maseru. Království je důležitou zásobárnou pitné vody pro JAR. Mnoho obyvatel Lesotho nachází práci v JAR, v dolech na zlato a drahé kameny. V této zemi se nachází velká ložiska zlata, drahých kamenů (ředevším diamantů) a uranové rudy. Diamanty se nacházejí i ve vodách Oranžské řeky. V království naleznete národní park Sehlabathebe.