main1

Jonské ostrovy - pýcha Řecka

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Svébytnou součástí Řecka jsou řecké ostrovy. Seskupení cca 140 ostrovů, z nichž pouze 28 je obydleno, se nazývá Jónské ostrovy.
Představujeme Vám nejznámější a nejdůležitějsí z hlediska správního, historického a turistického, z nich : Kefalonie, Korfu, Zakynthos, Lefkas a Paxi.

Kefalonie

Kefalonie je největším ostrovem v Jónském moři, největším ostrovem z Jónského souostroví a je šestým největším ostrovem patřícím Řecku. Spolu s otrovem Ithaka a dalšími přilehlými ostrůvky tvoří největší prefekturu v Jónském souostroví. Kefalonie je často nazývaná ostrovem kontrastů, naleznete zde hornatou krajinu s nejvyšší horou Ainos (1627 m), na jejímž vrcholu byla v antice významná svatyně boha Dia, z které se bohužel kvůli mnoha zemětřesením nic nezachovalo, geologický fenomén, jedinečný na světě – mořské mlýny Katavothres na špičce ostrova, úchvatné přírodní scenérie jako je bezedné jezero Avythos či krápníkové jeskyně Drogarati nebo-li dračí jeskyně. Již z letadla vás upoutá zeleň tohoto ostrova, kterou vytváří velké plochy, kde se pěstuje vinná réva (věhlasné místní víno Robola) a také fíkové a olivové háje. Řady krásných pláží tohoto ostrova jsou držitelé certifikátu BLUE FLAG ( Modrá vlajka), prestižním ekologickým označením FEE (The Foundation for Enviromental Education), jíž bylo označeno přes 3200 pláží ve 37 zemích světa, jejíž získání podmiňují přísná kritéria, týkající se kvality vody, životního prostředí a bezpečnosti. Jako jeden z mála Jónských ostrovů se tento ostrov může pochlubit bohatou historií z aténské a mykénské doby.

Korfu

Korfu je druhým největším ostrovem z Jónského souostroví, nejseverněji položený. Korfu je nazýváno „smaragdovým ostrovem“ pro svém rozlehlé zelené olivové háje (na ostrově naleznete cca 4 miliony olivovníků), cypřišů, pínií a citrusových keřů, pro něž je tento ostrov považován za nejzelenější z Jónského souostroví. Na Korfu žije také nejvíce stálých obyvatel z Jónského souostroví, právem mu patří přívlastek „nejlidnatější“. Od pobřeží Itálie je vzdálen 74 km, od Albánie na severu ho dělí průliv široký pouze 2,5 km. Pro svoji polohu byl ostrov již od prvopočátku zájmem silnějších mocností, které v určité výseči historie nad ním převzaly vládu. Jednou z nejdelších nadvlád byla římská, trvající 550 let, která však pro ostrov představovala období prosperity. Mezi další patřily nadvlády Byzancie, Benátek, ale i Francouzů či Angličanů. Členité pobřeží lemuje množství zálivů s křišťálovým mořem, do něhož se svažují rozličné útesy, které navazují na bílé pískové či oblázkové pláže. jedním z nejmalebnějších míst na ostrově je poloostrov Kononi a přilehlý ostrůvek Pontikonissi. Přírodní scenérie ostrova dotváří pomerančové háje, kde se pěstuje tzv.trpasličí pomeranč (kumquat). Na ostrově naleznete i množství historických památek, např. palác Achilleion, který patřil rakouské císařovně Alžbětě Bavorské, známé pod jménem Sissi.

Zakynthos

Zakynthos je třetím největším ostrovem z Jónského souostroví a jedenáctým ostrovem Řecka, nacházející se 23 km jižně od ostrova Kefalonie. Pod tento ostrov spadají také dva Strofadské ostrovy, tzv. plovoucí ostrovy (jejich max. nadmořská výška je pouhých 10 m), vzdálené od Zakynthosu 65 km jižně, kde v Inousském příkopu dosahuje Středozemní moře největší hloubky cca 5000 m. Zakynthos vás uchvátí neopakovatelnou krásou přírodních scenérií, kde na západním a východím pobřeží naleznete hory a kopce porostlé píniovými háji, na jihozápadním pobřeží malebné zátočiny se stovkami mořských a podmořských jeskyň (např. nejznámější Modrá jeskyně a jeskyně u Keri) a na severozápadě řadu krásných, převážně písčitých, pláží, z nichž některé jsou držitelé certifikátu BLUE FLAG ( Modrá vlajka), prestižním ekologickým označením FEE (The Foundation for Enviromental Education), jíž bylo označeno přes 3200 pláží ve 37 zemích světa, jejíž získání podmiňují přísná kritéria, týkající se kvality vody, životního prostředí a bezpečnosti. Ostrov si zachoval až do dnešní doby silný italsko-benátský ráz, který pramení z více jak 300 leté benátské nadvlády. Již za doby této nadvlády získal ostrov název „květina východu“ (Fiore de Levante) a „ostrov vůní“. Podle řeckých zachovalých bájí bylo jméno ostrova odvozeno od volně rostoucích hyacintů (Jacinthum) a bohyně Artemis a bůh Apollo zde trávili nejraději svůj volný čas. Na ostrově se vyskytují vzácné živočišné chráněné druhy jako např. želvy Caretty obecné, které zde každoročně v zátoce Laganas, kladou vajíčka. Proto každoročně v této době jsou některé pláže v zátoce od západu po východ slunce uzavřeny. Dalším chráněným živočišným druhem je tuleň středomořský, žijící na přilehlém ostrůvku Pelouzo.

Lefkada (Lefkas)

Lefkada je čtvrtým největším ostrovem z Jónského souostroví, který s pevninou spojuje 50 m dlouhý padací most. Vstup na ostrov střeží po obou stranách středověké pevnosti Gryva a Santa Maura. Středem ostrova se táhne pohoří s nejvyšším vrcholem Stavrota (1158 m) a hustým vegetačním porostem, s cypřišovými, píniovými a platanovými háji, rozlehlými plochami olivovníků, mandloní, fíkovníků a také s porosty akácií. Na nejjižnějším výběžku ostrova Cape Doukato, kde stával Apollonův chrám byl prý dle staré řecké báje vchod do Hádovy říše.

Historii ostrova po tisíciletí ovlivňovali kultury achajská, minojská, turecká, benátská, ale i francouzská, anglická a ruská. Pobřeží západní části ostrova, omývané azurovým průzračným mořem, ukrývá mezi svými bílými vápencovými skalisky nejkrásnější oblázkové pláže ve středozemí, z nichž několik je držiteli certifikátu BLUE FLAG ( Modrá vlajka), prestižním ekologickým označením FEE (The Foundation for Enviromental Education), jíž bylo označeno přes 3200 pláží ve 37 zemích světa, jejíž získání podmiňují přísná kritéria, týkající se kvality vody, životního prostředí a bezpečnosti. Druhá strana ostrova vás okouzlí dlouhým písečným pobřežím pláže Gyra s typickými větrnými mlýny. V blízkosti tohoto ostrova se nachází soukromé ostrůvky, z nichž nejznámější je ostrůvek Skorpios, patřící k majetku rodiny Onassis.

Paxi

Paxi je nejmenším ostrovem z Jónského souostroví, nachází se 27 km jižně od ostrova Korfu. Podle řecké báje byl ostrov kdysi součástí ostrova Korfu. Bůh Poseiodon hledal klidné a krásné místo, kde by mohl žít se svojí manželkou Amfitrítou a tak svým trojzubcem oddělil nejjižnější část Korfu a dal vzniknout tomuto malému ostrovu. Do dnešního dne má ostrov ve znaku Poseidonův trojzubec a je nazýván „Poseidonovým ostrovem“. Historie ostrova je nedílně spjata s historií ostrova Korfu. I on byl pod nadvládou nadvlády Říma, Byzancie, Benátek, Francouzů a Angličanů. Avšak největší vliv měla na ostrov benátská nadvláda, trvající cca 400 let. Právě Benátčané zde zavedli pěstování oliv a výrobu oleje. Na ostrově naleznete cca 500.000 olivovníků. Západní pobřeží ostrova je lemováno vysokými strmými skalami s nespočetnými jeskyněmi, z nichž nejznámější jsou jeskyně Ortholithos s velkým skalním monolitem před vstupem, jeskyně Ypapandi, jež je přírodním útočištěm tuleně středomořského a v neposlední řadě jeskyně Erimitis, která byla podle řecké báje sídlem boha Poseidona a jeho manželky. Na východním pobřeží naleznete řadu větších i menších zátok s malebnými plážemi s bílým pískem, hrubým pískem či oblázky. K Paxi patří i řada dalších ostrovů a ostrovků jako např. Moggonissi, Kalchionissi a nejzajímavějším Antipaxi, zdáleným cca 3 km.