main1

Kamerun

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Kamerun, oficiálním názvem „Kamerunská republika“, s rozlohou 475.440 km2, se rozkládá na rovníku, v západní části afrického kontinentu. Západní pobřeží Kamerunu je omýváno vodami Guinejského zálivu Atlantského oceánu. Na severu a severovýchodě Kamerun hraničí s Čadem, na severozápadě s Nigérií, na severovýchodě s Čadem, na východě se Středoafrickou republikou, na jihovýchodě s Kongem a na jihu s gabonem a Rovníkovou Guineou. Kamerun je státním zřízením republikou. Hlavním městem je město Yaoundé. Úředním jazykem je francouzština a angličtina. Kamerun se člení na 10 provincií: Adamaoua, Est, Ouest, Littoral, Nord, Extreme-Nord, Nord-Ouest, Centre, Sud-Ouest a Sud. Na území leží ložiska ropy. Kamerun získal v roce 1960 nezávislost na mandátu OSN spravovaném Francií. V nynější době je hlavou státu prezident a zákonodárným sborem je Národní shromáždění.

Obyvatelstvo se skládá z mnoha etnických skupin. Tato etnika se liší jak tradicemi a historií, tak i náboženstvím a jazyky. Nejpočetnějšími etniky jsou Hausové, Igbové a Fulbové avšak žádný z národů nepřesahuje 20% celkové populace země. Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství, které vyznává cca 54 % obyvatelstva, dále animismus s 26% a islám s 20%. Etnická a náboženská roztříštěnost populace je zdrojem trvalého napětí mezi jednotlivými etniky. Politické rozpory jsou v zemi velmi složité, prolíná se zde rozdělení na frankofonní a anglofonní část země.

Hausové

Legenda říká, že národ Hausů přišel na území dnešní Nigérie z východu z Gaye. V 10. století tento národ založil sedm hauských států (Biram, Daura, Kano, Katsina, Gobir, Rano, Zazzau), každý z těchto států dle polohy státu a přírodních zdrojů vytvářel pracovní aktivity a výrobu tak, aby se všech sedm států vzájemně doplňovalo. Státy Kano a Rano byly nazývány „mistry indiga“, obyvatelé na pláních pěstovali bavlnu, kterou barvili tmavěmodrou barvou – indigem z kořenů tropického keře indigovníku, a vyráběli z ní oděvy, kterými zásobovali ostatní hauské státy. Stát Biram byl místem vlády a určoval stanoviska, postoje a život všech hauských států. Stát Zaira, nazývaný „mistr otroků“ dodával do ostatních států pracovní sílu – otroky. Státy Katsina a Daura byly díky své výhodné zeměpisné poloze centrem obchodu a jejich územím procházely karavany od východního k západnímu pobřeží, ale i karavany ze severu. Stát Gobir, nazývaný „mistr války“ ležel na západě společného území a byl pověřen ochranou hauských států před královstvím Ghana a Songhai. V 19. století dobyl tyto státy národ Fulbe a připojil hauské státy ke svému území. V dnešní době žijí Hausové na území Nigeru, negérie, Camerunu, Beninu a Burkiny. Nejpočetnější kmeny se nacházejí v Nigeru a Nigérii. Hausové mají své vlastní písmo „Ajami“ pro jehož vytvoření bylo použito písmo arabské a vlastní jazyk tzv.„Hauština“, který je jedním z nejrozšířenějších afrických jazyků vůbec, používá jej jako hlavní jazyk více jak 22 milionů lidí. Většina populace této etniky vyznává islám, některé kmeny stále udržují animismus, Maguzawu a Bori.

Fulbové

Tento národ má původ v etnice nomádské a je považován za největší nomádské pastevecké etnikum, počet populace se odhaduje na 24 milionů osob. Fulbové jsou rozděleni do pěti hlavních kmenů: Fula Toro, Fulakunda, Fulfulde, Fuuta Jalon a Tukolor. Fulbové jsou rozšířeni v severní, západní, střední a východní části afrického kontinentu a žijí na území mnoha států (Senegal, Etiopie, Burkina, Kamerun, Gambie, Guinea, Čad, mali, Mauretánie, Niger, Nigérie, Sierra Leone, Súdán a další). Nejpočetnější skupina tohoto národa žije právě na území Nigérie, počet populace je cca 13 milionů osob. Fulbové, tento vyspělý hrdý bojovný národ, je geneticky odlišný od afrických etnických skupin, zástupci této populace mají bledší pokožku, europoidní rysy, úzké rty, rovnější vlasy a jsou velmi vysocí a štíhlí. Mají odlišné zvyky, kulturu, životní styl i organizaci společnosti. Hovoří jazykem „fulfulde“. Vzhledem k tomu, že je tato etnika rozšířena v mnoha státech Afriky, je tento národ v každém státě minoritou. 99% této komunity vyznává islám, částečně promíchaný s původními animistickými kulty. U některých skupin převládá animistické náboženství „Wodaabe“. Pro tuto etniku je charakteristické dodržování etického kodexu „Pulaaku“, který naprosto odděluje Fulby od ostatních etnických skupin. Tento kodex zahrnuje komplex pravidel a vztahů ve fulbské společnosti, kde je kladen velký důraz na odvahu, sebekontrolu, slušnost, rozvahu, moudrost, hrdost a skromnost. Fulbové mají velkou úctu k tělesné kráse, malují svá těla a zdobí je šperky, z vlasů vytvářejí složité účesy.

Igbové

Historické nálezy o původu této etniky pochází z 10. století a vypovídají, že technická vyspělost Igbů byla v té době srovnatelná s úrovní národů v té době žijících na evropském kontinentu. Tento národ, nazývaný také jako „národ Ibo“ či „národ Ebo“, čítá populaci několik desítek milionů osob. Většina populace této etniky žije na území Nigérie a Kamerunu, kde patří mezi největší etnické skupiny. Další skupiny tohoto národa žijí v dalších státech v západní části afrického kontinentu (Guinea, Gabon, Ghana, Togo a dalších), ale také v zemích mimo africký kontinent, kam emigrovali po Nigerijské občanské válce (Kanada, Velká Británie, USA a další). Toto etnikum uctívalo a pořád ještě uctívá a praktikuje na africkém kontinentě domorodá náboženství předků s mnoha bohy. V dnešní době ale již také četné skupiny vyznávají křesťanství. Igbové mají jednu z nejtěžších řečí na kontinentě, jedná se o tónový jazyk „igbovštinu“ se spoustou dialektů. Většina Igbů na africkém kontinentě jsou zemědělci a farmáři. Charakteristickou plodinou pro tuto komunitu jsou „yamy“ (v překladu „sladké brambory“).