main1

Jak vybrat korektní cestovní kancelář

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Cestovní kancelář

Provozovatel cestovní kanceláře, dle zák.č.159/1999 Sb. v platném znění, je na základě koncese oprávněn:

-organizovat, nabízet a prodávat zájezdy,
-nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu,
-organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a prodávat je jiné cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání,
-zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář,
-prodávat veci související s cestovním ruchem (např. vstupenky, mapy, jízdní řáday apod.).

Provozovatel cestovní kanceláře je povinen:

-předložit klientovi na jeho žádost před uzavřením cestovní smlouvy k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře,
-označit provozovnu, propagační a jiné materály, slovy „cestovní kancelář“ pokud toto označení neobsahuje již obchodní firma.

Zaměřte se na níže uvedené body ještě před uzavřením cestovní smlouvy na zájezd:

Koncese na provozování cestovní kanceláře

Dle zákona č.159/1999 Sb. v platném znění, je provozovatel cestovní kanceláře (dále jen „cestovní kancelář“) podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Může jít proto jak o osobu fyzickou, tak osobu právnickou, která musí splňovat obecné podmínky uvedené v v Obchodním zákoníku a současně musí být držitelem koncese. Podmínkou pro vydání koncesní listiny na provozování cestovní kanceláře je uzavření smlouvy s pojišťovnou na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Cestovní kancelář je tedy povinna mít koncesi k provozování cestovní kanceláře. Korektní cestovní kancelář bude mít v kamenném obchodě na volně přístupném místě koncesi umístěnu a bude ji mít uveřejněnu na svých webových stránkách. Chtějte tedy koncesi shlédnout.

Výpis z obchodního rejstříku

Cestovní kancelář je povinna mít ve Výpisu z obchodního rejstříku uveden jako předmět podnikání „provozování cestovní kanceláře“ (Výpisy z obchodních rejstříků naleznete pod jménem subjektu či IČO na www.justice.cz; při vyhledání si vždy spusťte úplný výpis.). Před podpisem cestovní smlouvy si tento Výpis z obchodního rejstříku prostudujte.

Pojištění záruky pro případ úpadku CK

Cestovní kancelář je dle zákona č.159/1999 Sb. v platném znění povinna mít uzavřeno pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře na daný kalendářní rok na jí pořádané, kompletované, zájezdy. Na základě tohoto pojištění vzniká klientovi právo na plnění v případech specifikovaných zák.č.159/1999 Sb. v platném znění. Korektní cestovní kancelář bude mít v kamenném obchodě na volně přístupném místě pojistku umístěnu a bude ji mít uveřejněnu na svých webových stránkách.
= Chtějte tedy pojistku shlédnout.

Mezinárodní norma jakosti

Mezinárodní norma ISO 9001:2000 je označením pro skutečnost, že cestovní kancelář má zaveden a udržován management jakosti. Pokud je tato mezinárodní norma v cestovní kanceláři zavedena a udržována, je cestovní kancelář držitelem Certifikátu ISO 9001:2000 a je oprávněna logo ISO 9001:2000 používat na svých dokladech. Certifikát ISO 9001:2000, označený svým číslem, vydává certifikační orgán při splnění kritérií a pořadavků této mezinárodní normy cestovní kanceláři na tři roky. Každý rok musí v cestovní kanceláři proběhnout audit certifikačním orgánem. Po třech letech musí cestovní kancelář požádat o recertifikaci certifikační orgán. V případě úspěšné recertifikace je cestovní kanceláři vydán certifikačním orgánem nový Certifikát na tři roky.
Pokud cestovní kancelář má zaveden a udržován management jakosti podle mezinárodní normy bude mít Certifikát ISO 9001:2000 umístěn v kamenném obchodě na volně přístupném místě a bude jej mít uveřejněn na svých webových stránkách. Chtějte tedy Certifikát shlédnout.