main1

Mezinárodní normy kvality

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Mezinárodní normy jsou uznávaným hodnocením kvality po celém světě. Být certifikován dle mezinárodní normy znamená, že daný subjekt splňuje přísná mezinárodní kritéria kvality dané normy po celém světě.

Certifikát je danému subjektu, který splní přísná kritéria pro získání certifikace jednotlivé normy, vydán na dobu tří let, z nichž v každém roce je certifikačním orgánem proveden audit jeho činnosti. Po třech letech je povinná recertifikace, v níž certifikační orgán ověří, zda daný subjekt i dále splňuje přísná mezinárodní kritéria dané normy a zda je tedy oprávněn získat Certifikát na další tři roky. Každý Certifikát je označen číslem, pod nímž je evidován u Certifikačního orgánu, datem vzniku platnosti a doby, po kterou je platný, a označením Certifikačního orgánu. Certifikační orgán vypracovává o každé certifikaci, recertifikaci i každoročním auditu zápis. Certifikátem získaným např. v ČR se může daný subjekt prokázat po celém světě a po celém světě je tento Certifikát uznán.

Mezinárodní normy, které lze aplikovat na služby v cestovním ruchu, a zároveň na ubytovací kapacity jsou:

ISO 9001:2000

Subjekt, který obdrží Certifikát ISO 9001:2000, má zaveden a udržován systém managentu jakosti dle mezinárodní normy buď pro řízení činnosti cestovní kanceláře či hotelu.

Pokud tedy Certifikát ISO 9001:2000 vlastní cestovní kancelář, je u ní potvrzeno, že řízení činnosti této cestovní kanceláře probíhá dle celosvětově uznávané normy.

V případě, že Certifikát ISO 9001:2000 vlastní hotel či hotelový komplex, je u něj potvrzeno, že řízení činnosti tohoto hotelu či hotelového komplexu probíhá dle celosvětově uznávané normy.

ISO 22000 (H.A.C.C.P.)

Tato mezinárodní norma potvrzuje zavedení a udržování systému zdravotní nezávadnosti potravin a zacházení s nimi. Subjekt, který obdrží Certifikát ISO 22000 (H.A.C.C.P.) má zaveden a udržován systém managementu bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin dle mezinárodní normy. Získání tohoto certifikátu je vhodné pro cateringové společnosti, restaurace a hotely či hotelové komplexy.

Pokud tedy Certifikát ISO 22000 (H.A.C.C.P.) vlastní hotel či hotelový komplex, je u něj potvrzeno, že má zaveden a udržován systém zdravotní nezávadnosti potravin a zacházení s nimi dle celosvětově uznávané normy.

V případě, že Certifikát ISO 22000 (H.A.C.C.P.) vlastní cateringová společnost či restaurace, je u ní potvrzeno, že má zaveden a udržován systém zdravotní nezávadnosti potravin a zacházení s nimi dle celosvětově uznávané normy.

ISO 14001

Subjekt, který obdrží Certifikát ISO 14001, má zaveden a udržován systém managentu týkající se životního prostředí dle mezinárodní normy. Získání tohoto certifikátu je vhodné pro hotely či hotelové komplexy.

Pokud tedy Certifikát ISO 9001:2000 vlastní hotel či hotelový komplex, je u něj potvrzeno, že má zaveden a udržován systém managentu týkající se životního prostředí, který probíhá dle celosvětově uznávané normy.