main1

Náhorní Karabach

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Náhorní Karabach, s rozlohou 4.400 km2, se rozkládá v jihozápadní Asii, uvnitř státu Azerbajdžán, v jeho jihovýchodní části. Náhorní Karabach je autonomní oblastí a jeho nadřazeným celkem je Azerbajdžán. Úředním jazykem je azerbajdžánština, obyvatelstvo hovoří také arménsky a rusky. Hlavním městem země je město Stepanakert.

Slovo „Karabach“ pochází z perštiny a v azerbajdžánštině znamená „černá zahrada“. Místní obyvatelstvo nazývá toto území „Horská černá zahrada“.

Doklady o obyvatelstvu na území dnešního Azerbajdžánu a tedy i Náhorního Karabachu pocházejí již z doby kamenné a následně ze starověku. Od 9. do 6. století toto území osídlovali arménské kmeny, které byly sjednoceny ve starověké Urartské království. Následně se zde nácházela starověká říše Mana. Tuto zemi se postupně, již od 4 stol. n.l., snažili dobýt Řekové a Římané, kteří s sebou přinesli křesťanství. V 7. století n.l. toto území však dobyli a obsadili Arabové, kteří násilím šíříli islám. V průběhu 10. až 16. stol. byla země rozdělena na malá knížectví, která byla neustále atakována nájezdy seldžuckých Turků a Mongolů. Od 16. století patřilo území k Persii a vládla zde dynastie Safíovců. Tato doba znamenala dynamický rozkvět. V 17.století si území podmanila Osmanská říše. Po rusko-perské válce, která proběhla v letech 1804-12 byl k Rusku připojen východ a sever adzerbajdžánského území, jih však byl přičleněn k Iránu. V roce 1918 vznikla Zakavkazská demokratická federativní republika, do níž kromě Azerbajdžánu (tedy i Náhorního Karabachu) patřila Arménie a Gruzie. Tato republika se však záhy rozpadla díky odlišnému pohledu států na zahraniční a politickou orientaci. V roce 1923 byla v rámci Azerbajdžánu ustavena Náhorno-karabašská autonomní oblast. V roce 1926 se obyvatelstvo Náhorního Karabachu skládalo z 94% z Arménů. V roce 1989 se již procento Arménů snížilo na 77%, zbylá procenta tvoří Azerbajdžánci a Azerové. V roce 1991 vyhlásil Azerbajdžán nezávislost na SSSR a většinové obyvatelstvo Náhorního Karabachu, arménského původu, nechtělo zůstat součástí Azerbajdžánu a ještě v témže roce vyhlásilo nezávislost Náhorního Karabachu na Azerbajdžánu. V letech 1992-4 probíhal válečný konflikt o toto území mezi Arménií a Azerbajdžánem. V současnosti je mezi oběma stranami příměří a na území Náhorního Karabachu funguje Náhorno-karabašská republika, na Azerbajdžánu takřka nezávislá, vyhlášená většinou místního Arménského obyvatelstva., která je pod vojenskou kontrolou Arménie. tato republika všan není Azerbajdžánem uznaná a není uznaná ani mezinárodně. Republika používá jako svoji měnu arménský dram. V současnosti Azerbajdžán požaduje ústup Arménie z okupovaných území, které považuje za svoji autonomní oblast a Arménie zase požaduje na Azerbajdžánu uznání nezávislosti Náhorního Karabachu.

Náhorní Karabach se rozkládá v jihovýchodní části Malého Kavkazu. Povrch této země je složen z horských pásem na severu, západě jihu a středu území a z rovin na severovýchodě a východě území. Horská pásma pokrývá lesní porost, podhůří keře a stepní rostliny, roviny polopouštní traviny. V horských oblastech je podnebí chladné a suché s cca -10st.C v lednu a 15 st.C v červenci, v podhorských a rovinatých oblastech mírné a suché s cca -2 st.C v lednu a 23 st.C v červenci.