main1

Namibie

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Namibie nebo-li Namibijská republika, oficiálním názvem „Republic of Namibia“, s rozlohou 825.418 km2, leží na západním pobřeží afrického kontinentu. Její pobřeží je omýváno vodami Atlanského oceánu. Na severu Namibie hraničí s Angolou, na východě s Botswanou a na jihu s JAR. Země je státním zřízením republikou. Hlavním městem je město Windhoek. Nejvýznamějším přístavem v zemi, přes který se vyváží a dováží zboží a nerostné suroviny je Walvis Bay (v překladu Velrybí zátoka). Úředním jazykem je angličtina a němčina, obyvatelé hovoří domorodými jazyky a jazykem oshiwambo. Namibie s rozlohou 825.418 km2 a 2 miliony obyvatel má nejmenší hustotu zalidnění na africkém kontinetu.

V zemi jsou velká naleziště nerostného bohatství, uranu, zinku, olova, mědi a také velká naleziště drahokamů – diamantů a drahých kovů – zlata a stříbra.

Území dnešní Namibie obývaly v historii domorodé kmeny, o kterých však není dochováno příliš poznatků. Od 19. století toto území kolonizovali Němci. Proti těmto těmto kolonizátorům povstal v roce 1904 kmen původních obyvatel – Hererů, avšak povstání bylo Němci potlačeno a následné tři roky byly roky genocidy proti tomuto kmeni. Roku 1915 obsadila území dnešní Namibie Jihoafrická unie (dnešní JAR). Od této doby spadala správa tohoto území pod vládu Jihoafrické unie, později JAR. V padesátých letech 20. století byla zakládána první odborové hnutí. O vyhlášení nezávislosti Namibie se zasloužilo OSN, které vynaložilo pro tuto věc několikaleté úsilí. Namibie vyhlásila nezávislost v roce 1990, jako jedna z posledních z afrických zemí.

Obyvatelstvo je složeno z domorodých etnických skupin, z nichž jsou Ovambové zastoupeni 50%. Dalšími etniky jsou Kavanové s 9%, Hererové se 7%, Damarové se 7%, Namové se 6% a Křováci se 13%. 6% obyvatelstva je evropského původu a o zbylá procenta se dělí minoritní domorodé kmeny. Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství, které vyznává 82% obyvatelstva. 25% domorodého obyvatelstva je negramotné.

Pobřeží omývané vodami Atlantského oceánu je přechází v poušť Namib, ve vnitrozemí se rozkládá poušť Kalahari. 45% území státu pokrývají savany a pastviny.

Křováci

Křováci jsou původním etnikem Khoe/San, žijícím v jižní části afrického kontinentu. První dochované poznatky o tomto etniku pocházejí z doby před 60.000 lety. Od střední doby kamenné žijí dosud téměř nezměněným způsobem života na velmi nízké civilizační úrovni života. Tyto kmeny se živí lovem a sbíráním rostlin, plodů, ale také hmyzu, červů, larev a měkkýšů. Od devadesátých let 20. století byly kmeny nuceny rozšiřující se civilizací přejít i na chov zvířat. Pro tuto etniku je charakteristický velmi malý vzrůst cca 145 cm s krátkými končetinami, velmi malými chodidly a rukami, s minimálním podkožním tukem, vrásčitou kůží v jejíchž záhybech se udržuje vlhkost a kudrnatými černými krátkými vlasy, dohovořívají se jazyky, které zahrnují „mlaskavé“ zvuky. Křováci jsou rovnostářskou společností, kde postavení žen vůči můžům je rovné. Křováci se neustále stěhují a hledají zeleň. Svá obydlí či spíše přístřešky formují do kruhu v blízkosti vodního zdroje. Tento národ byl bantuskými kmeny a později bělohy zatlačen do nejpustších krajů jihoafrického kontinentu, v zemích Zimbabwe, Mozambik, Lesotha, Svazijsko, Botswana, Nambie a Angola.

Poušť Namib

Poušť Namib (v překladu „nesmírný prostor“ či „velká prázdnota“), s rozlohou 50.000 km2, se rozkládá při západním pobřeží afrického kontinentu, ve státě Namibie a částí ve státě Angola. Poušť je velmi vyprahlá, rozdělená řekou Kuiseb na severní a jižní část. Povrch severní části pouště pokrývají štěrková pole, skalnaté útesy a propasti. Povrch jižní části pouštěn pokrývá písek a písečné duny; nacházejí se zde, poblíž místa zvaného Sesriem, také nejvyšší písečné duny na světě, vysoké cca 340 m. Tato poušť je považována za nejstarší poušť na světě. Na poušti se vyskytují endemické druhy flory a fauny. Na území pouště leží naleziště wolframu a diamantů.

Poušť Kalahari

Tato pouštní oblast, s rozlohou cca 900.000 km2, s písečnými dunami a suchými koryty občasných řek je největší pouští jižní části Afriky. Nachází se na území tří států: JAR, Nambie a Botswany. V JAR je na území pouště národní park Kalahari Gemsbok.

Twyfelfontein

„Twyfelfontein or Ui-aes“, oblast se skalními kresbami, vzniklými kolem roku 1000 n.l. patří od roku 2007 do seznamu světového dědictví UNESCO.