main1

Neodletěli jste díky sopečnému prachu ?

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Sopečná erupce na Islandu komplikuje leteckou dopravu po celé Evropě. Co dělat, pokud byl váš let zrušen? Uvízli jste v zahraničí nebo jste neodletěli na dovolenou?
Aktuální informace o letech, kontakty na letecké společnosti a aktuální zpravodajství o vzdušném prostoru naleznete na stránkách či infolince Letiště Praha: www.prg.aero.cz , +420 220 111 888.

Pojistné plnění za zrušení či neuskutečnění letu

Zrušení letu nedává podle pojišťoven nárok na pojistné plnění. Odložení letu ale ano, a to v rámci dodatečných asistenčních služeb. Pojišťovny doporučují klientům, kteří zůstali kvůli uzavření leteckého provozu v zahraničí déle, aby si prodloužili cestovní pojištění. To lze často udělat přes internet. Dobré je informovat se konkrétně na infolince vaší pojišťovny.
Pojišťovny mají ve svých základních všeobecných podmínkách výluku z pojištění, kdy nevzniká právo na pojistné plnění. Touto výlukou je právě zásah státní moci nebo veřejné správy a to se týká právě i omezení letového provozu.

Pokud jste cestovali samostatně a zůstali v cizině

Jestli jste cestovali samostatně a koupili si jen letenku a váš let byl zrušen či odložen z důvodu uzavření vzdušného prostoru kvůli sopečnému prachu,tedy z důvodu "vyšší moci", nezbývá než čekat na letišti a řídit se konkrétními informacemi a pokyny letecké společnosti, která váš let provozuje. V případě, že si nevíte rady, můžete se obrátit na místní česká velvyslanectví, jejichž pracovníci jsou k dispozici 24 hodin denně. Letecká společnost má povinnost, v návaznosti na Nařízení o právech cestujících v letecké přepravě č.261/2004 a dle tiskového prohlášení Evropské komise, poskytnout svým cestujícím: informace o jejich právech, aktuálním vývoji situace, o délce zpoždění a o zrušení letu, dále asistenci tzn. občerstvení a stravu v rozsahu přiměřeném čekací době, hotelové ubytování v případě přesměrování, kdy pobyt na jednu nebo více nocí se stává nezbytným nebo se nezbytným stává pobyt delší než zamýšlený cestujícím, dopravu mezi letištěm a místem ubytování v případě přesměrování, dva telefonické hovory či faxové/e-mailové zprávy a dále refundaci letenky nebo přesměrování cestujícího.Přičemž právo na refundaci nebo přesměrování zahrnuje: vrácení uhrazené částky za tu část letu, která neproběhla, dále vrácení uhrazené částky za již uskutečněnou část letu, pokud let nebyl uskutečněn v plném rozsahu a zpáteční let do prvního místa odletu, dále přesměrování cestujícího za srovnatelných dopravních podmínek do cílové destinace v nejbližším možném termínu nebo termínu pozdějším. Z důvodů "vyšší moci" nemají cestující nárok na žádné další finanční kompenzace, které by vyplývaly z titulu zpoždění či zrušení letu. Nařízení č.261/2004 se vztahuje na všechny cestující, kteří odlétají z letiště umístěného v EU, ať je let provozován leteckou společností usazenou či neusazenou v EU a na cestující, kteří odlétají z letiště umístěného mimo EU na letiště v EU, pokud je letprovozován leteckou společností usazenou v EU. Nařízení č.261/2004 se nevztahuje na cestující, kteří odlétají z letiště umístěného mimo EU na letiště v EU, pokud je let provozován leteckou společností neusazenou v EU, tehdy se případná asistence řídí lokálními právními předpisy. Většina nízkonákladových společností však má zakotveno přímo ve smlouvě, kterou uzavíráte zakoupením letenky, že za neuskutečněné lety nenesou odpovědnost a cestující stvrzuje svým podpisem, že s tím souhlasí. Seznam kontaktů na letecké společnosti, které operují na Letišti Praha-Ruzyně najdete na www.prg.aero.cz.

Pokud jste cestovali s cestovní kanceláří a zůstali v cizině

Pokud jste cestovali s cestovní kanceláří a váš let byl zrušen či odložen z důvodu uzavření vzdušného prostoru kvůli sopečnému prachu, cestovní kancelář (která je pořadatelem zájezdu) vynakládá veškeré možné úsilí k tomu, aby nebyli její klienti v zahraničí uvedeni do stavu nebezpečí či nouze. Protože se však jedná o „neodvratitelnou událost“, kterou cestovní kancelář (pořadatel zájezdu) nemohla ovlivnit, kdy se zájezd neuskutečnil nebo uskutečnil či uskuteční pouze z části, nevzniká klientovi dle legislativy EU Směrnice o zájezdech č.314/90, ze které vycházejí národní zákony regulující činnost cestovních kanceláří, v ČR pak zák.č.159/1999 Sb. v platném znění a Občanský zákoník, nárok na vrácení peněz či poskytnutí bezplatných náhradních služeb. V případě prodloužení pobytu v zahraničí ze stejného důvodu náklady s tím spojené dle zákona hradí klient. Cestovní kancelář (pořadatel zájezdu) hradí veškeré náklady spojené s organizačním zajištěním prodloužení pobytu a návratu klientů.

V případě, že zájezd ještě nezačal

Dle legislativy EU, směrnice o zájezdech č.314/90, ze které vycházejí národní zákony regulující činnost cestovních kanceláří, je cestovní kancelář (pořadatel zájezdu) povinna informovat klienta o tom, že se let neuskuteční. Cestovní kancelář (pořadatel zájezdu) je povinna nabídnout klientovi uskutečnění zájezdu v jiném alternativním termínu ve srovnatelné kvalitě. Klient má v případě, že toto neakceptuje a tím neakceptuje změnu cestovní smlouvy, nárok na vrácení zapalcené částky. V tomto případě, kdy se jedná o neuskutečnění zájezdu z důvodu "vyšší moci", nemá klient nárok na žádné další kompenzace.