main1

Omán

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Omán, oficiálním názvem „Sultanát Omán“, s rozlohou 212.460 km2, leží v jihozápadní Asii na východě Arabského poloostrova. K Ománu patří také malá enkláva Madha, jejíž rozloha činí 75 km2 a exkláva Musandam, s rozlohou 1.635 km2. Jeho východní, jihovýchodní a jižní břehy omývají vody Arabského moře. Jeho sousedy jsou na severu a severozápadě SAE (Spojené arabské emiráty), na západě Saudská Arábie a na jihozápadě Jemen. Omán je státním zřízením absolutní monarchií. Úředním jazykem je arabština. Obyvatelé hovoří domorodými jazyky a to balúčštinou, urdštinou a dalšími indoiránskými jazyky. Hlavním městem země je město Masqat (Maskat). Omán se člení na 5 oblastí a 3 provincie. Omán je členem Ligy arabských států. Na území Ománu se nachází významná ložiska ropy a zemního plynu.

První doklady o obyvatelstvu na území dnešního Ománu pocházejí z 5 století př.n.l., kdy toto území osidlovali kmeny perských Achaimenovců. V průběhu 6.století n.l. území postupně ovládly arabské kmeny a rozšířily zde islámské náboženství. V 11.století patřilo dnešní území Ománu k Velké Seldžucké říši, sunnitsko-muslimské monarchii Oghuzských Turků, kteerá sjednotila východní islámský svět a sehrála významnou roli v Křížových výpravách. Roku 1154 získal Omán nezávislost a stal se monarchií a obchodním centrem spojujícím východní a západní svět. V 16.století objevili Omán Portugalci, kteří posléze dobyli město Masqat (Maskat). Roku 1650 byla nezávislost Ománu obnovena. Od té doby započaly bojové výpravy Ománu na východním pobřeží afrického kontintu až k ostrovu Zanzibar, jejichž území monarchie přičlenila ke své říši. Bojové výpravy monarchie podnikala i směrem na východ přes Arabské moře, kde dobyla území dnešního Pákistánu.V 18. a 19. století vstoupila země do smluvního svazku s Británií. Od roku 1951 byly přerušeny smluvní svazky s Británií a Omán se stal nezávislou absolutní monarchií.

Majoritním obyvatelstvem jsou Arabové, cca pětinu obyvatelstva tvoří přistěhovalci z Pákistánu, Indie a Iránu.
Omán usiluje o postupné snížení počtu přistěhovalců a omanizaci země. 20% obyvatelstva je negramotných. Obyvatelstvo vyznává islám, respektive jeho ibádíjovskou odnož, Omán je tak jedinou muslimskou zemí, kde nepřevládají ani sunnité ani šíité. Přestože je země dědičnou absolutní monarchií, vládne zde i částečná demokracie, muži i ženy mají volební právo od 21 let. Politické strany však zde neexistují. Síla ekonomiky tkví především v ropě, zemním plynu a námořní kontejnerové dopravě. Ománská měna je jednou z nejsilnějších na světě díky své stabilitě a síle ománské ekonomiky.

Povrch území Ománu je převážně rovinnatý, s nadmořskou výškou 100 až 400 m, vyjma severozápadu země, kde se tyčí vápencové pohoří Al-Hajar, s nejvyšší horou Djabal aš Šám (2.980 m). Západní část země a vnitrozemí pokrývá písečná poušť Rub al-Chálí. Omán leží v tropickém pásmu, počasí je zde horké a suché s průměrnými celoročními teplotami 30 st.C a nízkým úhrnem srážek.

Poušť Rub al-Chálí

Poušť Rub al-Chálí (v překladu „Prázdná čtvrť“), s rozlohou 650.000 km2 je jednou z největších písečných pouští světa. Nalézá se na jihu Arabského poloostrova a je součástí území Saudské Arábie, Ománu, SAE a Jemenu.