main1

Pobřeží slonoviny

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Pobřeží slonoviny či Republika Pobřeží slonoviny, oficiálním názvem však „République de Cote d´Ivoire“, s rozlohou 322.460 km2, se rozkládá na rovníku, v západní části afrického kontinentu. Jih země je omýván vodami Guinejského zálivu Atlantského oceánu. Na západě země hraničí s Libérií, na severozápadě s Guineou, na severu s Mali a Burkinou a na východě s Ghanou. Pobřeží slonoviny je státním zřízením republikou. Hlavním městem je oficiálně město Yamoussoukro, avšak prakticky je jím město Abidžan, několikamilionové město, které je administrativním centrem země. Úředním jazykem je francouzština. Původní obyvatelstvo hovoří domorodými jazyky. Na území se nacházejí naleziště nerostného bohatství a to ropy, zemního plynu, železa, mědi, niklu, kobalku, uranu a bauxitu, a také drahokamů – diamantů.

Území dnešní Ghany obývali v historii domorodé kmeny, o kterých však není dochováno příliš poznatků. Země nepatřila ke státům, které v té době obchodovali s otroky. Portugalci jako první Evropané připluli k tomuto území v 15. století. Po nich následovali Francouzi, kteří začali okupovat pobřeží této země a postupně pomalu pronikat i do vnitrozemí. Na přelomu 19. a 20. století Francouzi tuto zemi kolonizovali, přivezli s sebou sazenice kávovníků, kakaovníků a olejných palem a vysázeli plantáže. Území Pobřeží slonoviny čalo osídlovat mnoho Francouzů a dalších evropských národů. V roce 1960 získalo Pobřeží slonoviny nezávislost a stalo se republikou, v jejímž čele stál prezident. V zemi zůstali působit francouzští poradci, učitelé a inženýři. Produkce kávy v té době vzrostla tak, že se země stala třetím nějvětším světovým vývozcem kávy. Ve vývozu kakaa získala země dokonce světové prvenství. Prezident prosadil politiku jedné vládnoucí politické strany, ostatní strany nebyly povoleny a byla zavedena cenzura tisku. Prezident také prosadil a zrealizoval mnohé velikášské projekty (např. největší křes´tanskou katedrálu na světě v Yamoussoukro), kteé vedli k zadluženosti země. v 80. letech 20.století postihla zemi hospodářská krize a nebývalá kriminalita, vyhrocená náboženskými spory mezi původním obyvatelstvem a imigranty a také mezi muslimským severem a křesťanským jihem. Po roce 2002 a propuknutí ozbrojeného konfliktu mezi vládními silami pod vedením prezidenta a třemi povstaleckými frakcemi (MPCI, MPIGO, MJP), nastal odliv francouzských a britských imigrantů ze země. Od tohoto roku je v zemi občanské válka. Roku 2003 bylo do země poslána politická mise OSN, která měla dohlížet na dodržování bezpečnosti a tím i mezinárodního míru.

Obyvatelstvo je skloženo z domorodých etnických skupin a z velmi malých minoritních skupin evropských etnik či jejich potomků. Nejrozšířenějšími náboženstvími jsou islám, křesťanství a domorodá náboženství. Více jak polovina obyvatelstva pracuje v zemědělství na kávových či kakaových plantážích, plantážích cukrové třtiny, banánovníků, rýže, kukuřice a podzemnice olejné (arašídy). Zbytek domorodého obyvatelstva a evropských etnických menšin je zaměstnáno v těžbě nerostného bohatství a přidružených průmyslových oborech.

Povrch země je převážně rovinnatý, na jihu a jihovýchodě se rozkládají úrodné nížiny, plantáže a zbytky tropického pralesa. Většina tropického pralesa byla vykácena a byla nahrazena právě plantážemi. Tam, kde se ještě nachází tropický deštný prales, se těží dřevo z cenněných tropických stromů. Severní pološinu pokrývají travnaté savany. Ze západu na území prostupuje Guinejská vysočina. Území získává vláhu ze čtyř velkých řek, které jím protékají. Na území republiky naleznete tři národní parky, z toho jeden v blízkosti hlavního města Yamoussoukro, Národní park Abokouamékro. Jižní pobřeží je omýváno vodami Guinejského zálivu Atlantského oceánu a je lemováno četnými lagunami. Podnebí v Republice Pobřeží slonoviny je rovníkové tropické, při pobřeží horké a vlhké, ve vnitrozemí horké a suché.