main1

Poškození či ztráta zavazadla při letecké přepravě

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Poškození, zničení, ztráta nebo zpoždění zavazadla při letecké přepravě

Desatero na cestu:
- svoje zavazadla, jak to, které bude v zavazadlovém prostoru, tak i to příruční, které budete mí s sebou na palubě letadla, si ještě před cestou doma zvažte, abyste si zavazadla ještě mohli přeuspořádat a neplatili tak nadváhu.
- příruční zavazadlo musí splňovat nejen váhový limit letecké společnosti, ale také rozměrový, protože některé letecké společnosti (např. Easy Yet apod.)to při odbavení kontrolují a při překročení vybírají dosti vysoké částky.
- zavazadlo, které bude v zavazadlovém prostoru, uzamkněte.Pokud by zavazadlo nebylo uzamčeno, nebude uznána pojišťovnou či leteckou společností reklamace zavazadla.
- zavazadlo, které bude v zavazadlovém prostoru, částečně ochráníte před poškozením zabalením do fólie. Tuto službu nabízí takřka každé letiště za úplatu.
- zavazadlo, které bude v zavazadlovém prostoru, opatřete visačkou se jménem a místem vašeho pobytu a domácí adresou.
- při odbavení zkontrolujte, zda vám letišní personál dal ústřižek od zavazadla, které bude v zavazadlovém prostoru na palubní lístek.
- při příletu na cílové letiště před opuštěním prostoru důkladně zkontrolujte, zda vaše zavazadlo, které bylo v zavazadlovém prostoru nebylo poškozeno či zničeno. Pokud ano ještě v prostoru navštivte stánek dopravce, který zajišťuje reklamace a vyžádejte si od personálu dokument PIR, protože bez něj nebude ani pojišťovou ani leteckou společností uznána reklamace.

Poškození zavazadel leteckou společností dokladuje pouze dokument PIR (Property Irregularity Report - formulář o poškození zavazadla s podpisem pracovníka letiště a razítkem, který je Vám vystaven již na letišti, v zóně, kde přijíždí zavazadla), který je dokladem, že k poškození došlo v době přepravy.

Dojde-li k poškození, zničení, ztrátě nebo zpoždění vašeho zavazadla, musí cestující postupovat v souladu s podmínkami dané pojišťovny, s kterou má uzavřeno komplexní cestovní pojištění a s podmínkami dopravce, tedy letecké společnosti s níž jste let absolvovali.

V případě poškození zavazadla

musí cestující nahlásit písemně toto poškození pojišťovně, s kterou máte uzavřeno komplexní cestovní pojištění, nebo přímo dopravci, a to ihned, nejdéle však do 7 dnů ode dne převzetí dokumentu PIR (Property Irregularity Report).

Dokument PIR (potvrzení o poškození zavazadla), vystaví cestujícímu na základě palubní vstupenky s lístkem na dotyčné zavazadlo pracovník letiště, zastupující daného dopravce při reklamaci poškození zavazadla, přímo na letišti v zóně, kde přijíždí zavazadla. Dokument PIR nelze vystavit zpětně po opuštění tohoto prostoru. Pojišťovně i dopravci je nutné předložit v případě reklamace poškození zavazadla dokument PIR, palubní vstupenku s lístkem na zavazadlo a doklad o zakoupení zavazadla. Bez doložení dokumentu PIR je brána reklamace poškození zavazadla jako nedoložená a pojišťovna ani dopravce na ni nebude brát zřetel. Poškození zavazadel dopravcem dokladuje pouze dokument PIR, který je potvrzením, že k poškození zavazadla došlo v době přepravy.

Při zpoždění zavazadla

musí být reklamace cestujícím učiněna dopravci písemně nejpozději 21 dní, kdy Vám bylo zavazadlo předáno. Při zpoždění zavazadla, kdy jste si museli koupit nejnutnější osobní věci, Vám bude vyplacena kompenzace proti předloženým účtenkám. Zpoždění zavazadla se týká především pravidelných linek a navazujících leteckých spojů.

Ztrátu zavazadla

cestující musí nahlásit dopravci co nejdříve po uplynutí 21 dní od okamžiku kdy mělo být zavazadlo doručeno (prvních 21 dní se zavazadlo považuje jen za zpožděné a dál se hledá).

Přepravní podmínky jednotlivých přepravců obvykle přesně vymezují, co v zapsaném odbaveném zavazadle být nesmí, abyste za ztracené či poškozené věci mohli odškodnění požadovat. Ve většině případů se jedná o peníze, kreditní karty, pasy, obchodní dokumenty, léky, klíče, brýle, mobilní telefony, fotoaparáty, videokamery, notebooky, šperky, umělecké předměty a jiné cennosti. Tyto předměty můžete mít v nezapsaném kabinovém zavazadle, dopravce však za ně nenese žádnou odpovědnost.

Výše náhrady za škody způsobené zničením, poškozením, zpožděním či ztrátou zavazadel se řídí Montrealskou úmluvou ze dne 28. května 1999. Podle Montrealské úmluvy je odpovědnost dopravce v případě zničení, ztráty, poškození nebo zpoždění zavazadel omezena částkou 1 000 SDR pro každého cestujícího (Special Drawing Rights – jednotek zvláštních práv čerpání, kurz uveden v kurzovém lístku, l SDR = cca 1 €) .