main1

Spojené Arabské Emiráty

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

SAE, oficiálním názvem „Spojené arabské emiráty“, s rozlohou 83.600 km2, leží v jihozápadní Asii na východě Arabského poloostrova při pobřeží Perského zálivu. Jeho břehy jsou omývány Arabským mořem, vodami Perského a Ománského zálivu. Jeho sousedy jsou na jihu Omán a na západě Saudská Arábie. SAE je státním zřízením federací. Všechny emiráty tvořící federaci jsou absolutistické monarchie, pouze emirát Abú Bhábí má ústavu. Vládci emirátů jsou emírové, kteří jsou členy Nejvyšší rady a volí prezidenta a viceprezidenta federace a jmenují čtyřčlenný poradní orgán. Úředním jazykem je arabština. Úřední měnou je dirham (DZD). Hlavním městem země je město Abú Dhabí. SAE je členem Ligy arabských států.

SAE se skládá ze 7 autonomních emirátů: Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Umm Al Quwain. Nejznámějšími, nejbohatšími a největšími emiráty jsou Abu Dhabi a Dubai :

emirát ABU DHABI

Emirát Abu Dhabi je největším a nejbohatším ze sedmi emirátů federace a zároveň hlavním městem federace. V roce 1971 právě tento emirát založil SAE. Rozkládá se na jihozápadním pobřeží Perského zálivu, na ploše 67.350 km2 převážně pouštní krajiny. Emirát nemá dlouhou historii, je osídlený pouze cca 250 let. V nynější době tvoří emirát Abu Dhabi 86,7% celkové rozlohy SAE včetně přilehlých ostrovů. Na jednom z ostrovů naleznete i hlavní město SAE – Abu Dhabi City. Toto moderní velmi bohaté město se pyšní i okruhem formule 1 Yas Marina Circuit a v neposlední řadě jedním z největších a nejluxusnějším hotelem na světě – Emirates Palace. Město je spojeno s minulostí již pouze Starým palácem, jednou z nejstarších budov postavenou nad pramenem. 500m od města leží ostrov Saadiyat, v překladu „Ostrov štěstí“, na němž v příštím desetiletí vznikne 29 luxusních hotelů, 8000 luxusních obytných vil, čtyři muzea a dům výtvarného umění jako hlavní součást nového mezinárodního centra kultury a umění. Emír Abu Dhabi je prezidentem SAE.

emirát DUBAI

Emirát Dubai nebo-li Dubaj, je druhým nějvětším emirátem SAE a zároveň emirátem nejlidnatějším. Rozkládá se na jihozápadním pobřeží Perského zálivu, na ploše 4.114 km2. Emír Dubaje je viceprezidentem SAE. 99% obyvatelstva žije v hlavním centru emirátu městě Dubaj. Město Dubaj je městem okázalého luxusu, kde naleznete vše co k němu patří, ať již uměle vybudované zimní střdisko, kde lze sjíždět umělý svah, na nějž padá sníh, nejluxusnější hotel světa Burj Al Arabu či velkolepé umělé poloostrovy, ostrovy a souostroví, která vytváří mapy světa či obrazy palem :
• Mezi nejznámější umělé poloostrovy a ostrovy patří „Palms Islands“ (v překladu „Palmové ostrovy“), vytvářející tvary palem, na nichž se nachází nebo budou nacházet luxusní obchodní centra a rezidenční čtvrtě. Poloostrovy a ostrovy přidají k městu Dubaj celkem 520 km pláží. Jsou rozděleny do tří částí: „Palm Jumeirah“, „Palm Jebel Ali“ a „Palm Deira“.
Dokončen byl však zatím pouze Palm Jumeirah, první a nejmenší ze tří projektů, jehož výstavba započala v roce 2001. jedná se o převážně rezidenční projekt, určený k bydlení, doplněný souvisejícícmi službami a možnostmi nakupování. Svým tvarem připomíná palmu, kde se na tzv. kmenu nachází důležitá infrastruktura, luxusní obchodní domy, zábavní parky, přístavy, luxusní hotely, nákupní centra, restaurace, domy s luxusními byty, přístavy, sportovní zařízení, zdravotní lázně a pod., na 17-ti palmových listech zase luxusní soukromé rezidenční vily s vlastními plážemi. Celý poloostrov je velký 5x5 km a je obehnaný 11 km dlouhým vlnolamem. V nynější době je již zcela dokončený a většina bytů, domů a rezidencí je již prodána a obydlena.

Následně v roce 2002 započala výstavba Palm Jebel Ali, s délkou 12,5 km, 18 většími listy a několika velkými ostrovy. který měl nabídnout luxusní ubytování pro 1,7 milionu lidí již v roce 2010. Tento projekt zahrnuje 6 přístavišť, vodní zábavní park, mořskou vesnici s domy postavenými na kůlech nad vodou a pěší promenádu kolem celého ostrova. Poloostrov je v roce 2010 z velké části dokončen, nyní probíhá stavba infrastruktury a budov, avšak výstavba a prodej luxusních bytů a domů se díky ekonomické krizi pozastavila.

V roce 2004 začala výstavba největšího projektu Palm Deira, který v původním návrhu zahrnoval délku 14 km do Perského zálivu a 41 listů palmy. V roce 2007 byl díky technickým problémům výstavby a údržby projekt upraven na délku 12,5 km a 18 listů s několika velkými ostrovy. První fází projektu bylo vytvoření Deira Island, který byl v roce 2008 z 80% kompletní. Díky vzniku celosvětové ekonomické krizi, která se dotkla i tohoto velkolepého projektu, se výstavba pozastavila a v nynější době se rozhoduje o dalším snížení velikosti projektu.
• Dalším známým umělým souostrovím je „The World“ (v překladu „Souostroví Svět“), projekt skupiny uměle vybudovaných 250-300 ostrovů, nacházejících se ve vzdálenosti 4 km od pobřeží města Dubaj. Ostrovy jsou uspořádány do tvaru světových kontinentů a vytváří mapu světa. Velikosti jednotlivých ostrovů jsou od cca 23.000m2 do cca 84.000m2. Ostrovy jsou od sebe odděleny 50-100 m mořskými kanály. Celé souostroví měří na délku 9 km a na šířku 6 km. Dopravu mezi ostrovy mají zajišťovat lodě či vrtulníky, ostrovy nejsou spojeny mosty. Díky celosvětové ekonomické krizi se na podzim roku 2009 přerušily dokončovací práce na ostrovech, takže je zastavěný pouze jediný modelový ostrov. V prosinci 2009 poskytl sousední emirát Abú Dhábí emirátu Dubaj finanční pomoc pro tento projekt ve výši 10 miliard dolarů.

Emirát AJMAN

Emirát Ajman nebo-li Adžmán, je nejmenší ze sedmi emirátů SAE, rozkládá se na západním pobřeží na ploše 260 km2. Pro tento emirát je spojení emirátů do SAE značnou výhodou. Díky tomu se zde podstatně zvýšila životní úroveň, přestože je hlavním zdrojem obživy většiny obyvatelstva rybaření a zemědělství.

Emirát FUJAIRAH

Emirát Fujairah nebo-li Fudžajra, se jako jediný ze sedmi emirátů SAE rozkládá u Ománského zálivu, v jiho-západním koutu Arabského poloostrova. Na rozdíl od ostatních emirátů, které z většiny pokrývají pouště, má tento emirát hornatý povrch s úzkým pobřežním pásem. Od ostatních emirátů je oddělen pohořím Hajar. Tento emirát nabízí jedinečné přírodní scenérie - horské masivy lemované malebnými údolími napájenými přírodními teplými sirnatými prameny, které jsou nazývány údolními zahradami, vodopády, wádí a v neposlední řadě nádherné pláže. V Khor Kalba je nachází nejstarší mangrovníkový les. Naleznete zde také nejstarší uctívané místo v SAE – Bidiya Mosque nebo-li Ottoman Mosque.

Emirát RAS AL KHAIMAH

Emirát Ras Al Khaimah nebo-li Ras Al Chajma, se nachází mezi pohořím Hajar na východě a Arabským zálivem na západě, na ploše 1.680 km2. Svými hranicemi sousedí s Ománem. Město Ras Al Khaimah je rozděleno zátokou na západní část „Stará ras Al Khaimah“, kde sídlí vláda, vzdělávací instituce, hotely, nákupní centra a obytné budovy a východní část „Al Nakheel“, která je sídlem budov soudu, úřadů a trhů. Přírodní zajímavostí jsou horké vodopády Khatt, ze skály vyvěrající horký minerální pramen 50-55 st.C.

Emirát SHARJAH

Emirát Sharjah nebo-li Šardžá, je třetím největším ze sedmi emirátů SAE, který se jako jediný nalézá jak u Arabského, tak i Ománského zálivu. Jeho plocha je 2.600 km2. První doklady o jeho osídlení se datují z doby před šesti tisíci lety. Od dávné minulosti se obyvatelstvo zabývalo těžbou soli v solných dolech a lovem perel. Jako v jediném ze sedmi emirátů SAE je zde zakázána konzumace alkoholu.

Emirát UMM AL QUWAIN

Emirát Umm Al Quwain nebo-li Umm Al Kuvajn leží mezi emirátem Ajman na západě a emirátem Ras Al Khaimah na východě, od pobřeží Arabského zálivu 32 km do vnitrozemí. Jeho plocha je 800 km2. Název emirátu je odvozen od Umm Al Quwatain, v překladu „Matka dvou sil“, odkaz silné námořnické tradice. Dnešní ekonomika emirátu je založena na lovu perel, rybaření, zemědělství a chovu dobytka.

První doklady o obyvatelstvu na území dnešního SAE pocházejí již z doby kamenné, kdy na tomto území vládlo mírnější klima, povrch byl porostlý vegetací rozlehlých savan, které byla zavlažovány vodou z četných řek. Původní obyvatelstvo se zabývalo pastevectvím a lovem. Kolem roku 3000 př.n.l. již zde probíhal obchod s mědí z Hajarských hor. Po změně klimatu se ze savan začínají stávat poště a polopouště, obyvatelstvo se zabývá pěstování datlových palem a dřevin a obchodem s mědí a bronzem. Příchod islámu se datuje od roku 630 př.n.l. , následně vznikají samostatné emiráty. Od 13.století se datují nájezdy a nadvláda Ománu, Peršanů, Portugalců a Turků. Od 16.století území okupují Holanďané a následně Britové. Britové byli nuceni dlouho bojovat s piráty, kteří zde byli velmi rozšířeni. V roce 1839 Britové zrušili v zemi otroctví. V roce 1892 byla podepsána dohoda o ochraně ze strany Britů výměnou za možnost rozhodování o zahraničních vztazích a území bylo začleněno do protektorátu Smluvní Omán. Protektorát Smluvní Omán sjednocoval sedm emirátů SAE, emirát Katar a emirát Bahrajn. Každý emirát měl svého vládce. Po nalezení ropy na tomto území a její těžbě od roku 1962 emiráty velice rychle zbohatly a začaly spolupracovat. Po odchodu britských vojsk roku 1971 se odtrhly emiráty Bahrajn a Katar a zbylých sedm autonomních emirátů založilo Spojené arabské emiráty (SAE).

Občané SAE, Arabové, vyznávající islám tvoří cca 20% obyvatelstva. Zbylých 80% se skládá z přistěhovalců z Indie, Pákistánu, Bangladéše, Filipín, Srí Lanky, Iránu, Súdánu, Libanonu, Sýrie, Palestiny a Egypta. Přistěhovalci, kteří nemají občanství SAE, pouze povolení k dlouhodobému pobytu, konvertují k islámu a hinduismu. Aby přistěhovalec obdržel povolení k dlouhodobému pobytu, musí se za něj zaručit občan SAE. Přistěhovalec pak odvádí pravidelně určitou procentní částku Arabovi, občanovi SAE, který za něj ručí. Majoritní počet obyvatel žije na pobřeží, především ve městech Abu Dhabi a Dubai. Zbylá pouštní krajina, cca 95% území je takřka neosídlena. Díky ropě je SAE jedním z nejbohatších států světa. 80% potravin a spotřebního zboží se do SAE dováží. Země má kvalitní silnice, velké přístavy a čtyři mezinárodní letiště. Zdravotnictví a školství včetně vysokých škol jsou na velice vysoké úrovni a jsou zcela bezplatné. V SAE je povoleno mnohoženství. když chce muž více žen, musí je být schopen zabezpečit a každá z nich musí dostat stejně. Jedná se o nákladnou záležitost, proto si ji nemůže dovolit každý.

Počasí je zde tropické, suché, velmi teplé s velmi vysokou vlhkostí vzduchu. Při pobřeží perského zálivu je vlhkost téměř 100%. V létě teplota šplhá až k 50 st.C ve dne a 35 st. v noci. V zimě teplota ve dne neklesá pod 25 st.C. Východní pobřeží, lemované plážemi s okrovým pískem, je vhodné pro potápěče a vyznavače šnorchlování. V blízkosti pobřeží naleznete v moři podmořská skaliska porostlá korály, různé druhy barevných tropických rybek, ale i mořské želvy nebo žraloky. Západní pobřeží rámují pláže s bílám pískem. Většinu území zaujímá plochá nížina, která je z většiny pokryta pouští. velice časté jsou písečné bouře. Každý Emirát je charakteristický mírně odlišnou barvou nerostů a písku. V Dubaji se proto setkáte se zabarvením písečných dun a hornin do červena, v Sharjahu do hněda, v Ajmanu jsou krémovější barvy, v Umm Al Qaiwanu šedé s žíháním do modra, v Ral al-Khaimahu sněhově bílé, ve Fujairahu zas černé a v Abu Dhabi mírně červené.