main1

Svazijsko

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Malawi nebo-li Svazijské království, oficiálním názvem „Kingdom of Swaziland“, s rozlohou 17.363 km2, leží na jihu afrického kontinentu. Na východě Swazijsko hraničí s Mosambikem, na severu, západě a jihu s JAR. Země je státním zřízením absolutistickou monarchií. Hlavním městem je město Mbabane. Sídlem krále a vlády je město Lobamba. Úředním jazykem je angličtina a jazyk siswati. Svazijsko se člení do čtyř provincií: Hhohho na severovýchodě země, Lubombo, Manzini a Shiselweni. V zemi jsou velká naleziště drahokamů – diamantů, drahého kovu – zlata a nerostného bohatství – černého uhlí a železné rudy.

Území dnešního Svazijska obývaly již v dávné historii domorodé kmeny, o kterých však není dochováno příliš poznatků. Původními obyvateli území dnešní Malawi byli Khoisanové a Křováci. Postupně začali na území přicházet bantuské kmeny, které původní obyvatele vytlačily do nehostinných částí země. V 19. století vznikl spojením bantuských kmenů svazijský stát byla objedevna velká naleziště drahého kovu – zlata a drahokamů – diamantů a nerostných surovin – černého uhlí a železné rudy. V tomto století začali území osidlovat Búrové a území bylo anektováno Transvaalem. Zemi v tomto století objevili také Britové a Holanďané, kteří podvodem donutili domorodé obyvatelstvo vzdát se těžebních práv. Mnoho dolů v této zemi vlastní zahraniční společnosti. V roce 1902 se území stalo britským protektorátem. Roku 1968 získala země nezávislost a vyhlásila nezávislé království v rámci britského Commonwealthu.

Obyvatelstvo je složeno z několika domorodých etnických skupin, z nichž nejpočetnější jsou Svazijci s 80%. Kmen Zulů je 10% menšinou. Zbylých 10% populace pokrývají Křováci, minoritní domorodé kmeny a potomci Britů a Holanďanů. Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství smíchané s domorodým kultem předků, které vyznává 60% populace. Dalšími náboženstvími jsou křesťanství, sionismus (ideový směr, který do země přivezli Židé) a islám, které dohromady zabírají 30% a ostatní náboženství jako animismus, metodismus, mormonská církev, judaismus, církev Bahai s 20%. Negramotných obyvatel je více jak 15%.

Velkou hrozbou pro Svazijsko je epidemie AIDS, kterým je nakaženo cca 25% domorodého obyvatelstva v zemi, díky němuž je průměrná délka života člověka nejkratší na světě – pouhých 32 let.

Téměř celý povrch země tvoří náhorní plošiny s nadmořskou výškou cca 1.000 m, která se svažuje k Mosambické nížině na východě území. Nejvyšší horou státu je Emlembe (1.862 m). Území pokrývají rozlehlé savany, deštný prales, borové lesy, pastviny a v nížinách plantáže cukrové třtiny, bavlny, rýže, kukuřice a tabáku. Podnebí je zde subtropické, s výraznějšími srážkami a vlhkostí v létě.

Křováci

Křováci jsou původním etnikem Khoe/San, žijícím v jižní části afrického kontinentu. První dochované poznatky o tomto etniku pocházejí z doby před 60.000 lety. Od střední doby kamenné žijí dosud téměř nezměněným způsobem života na velmi nízké civilizační úrovni života. Tyto kmeny se živí lovem a sbíráním rostlin, plodů, ale také hmyzu, červů, larev a měkkýšů. Od devadesátých let 20. století byly kmeny nuceny rozšiřující se civilizací přejít i na chov zvířat. Pro tuto etniku je charakteristický velmi malý vzrůst cca 145 cm s krátkými končetinami, velmi malými chodidly a rukami, s minimálním podkožním tukem, vrásčitou kůží v jejíchž záhybech se udržuje vlhkost a kudrnatými černými krátkými vlasy, dohovořívají se jazyky, které zahrnují „mlaskavé“ zvuky. Křováci jsou rovnostářskou společností, kde postavení žen vůči můžům je rovné. Křováci se neustále stěhují a hledají zeleň. Svá obydlí či spíše přístřešky formují do kruhu v blízkosti vodního zdroje. Tento národ byl bantuskými kmeny a později bělohy zatlačen do nejpustších krajů jihoafrického kontinentu, v zemích Zimbabwe, Mozambik, Lesotha, Svazijsko, Botswana, Nambie a Angola.