main1

Užitečné informace na cesty do zahraničí

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

V zájmu prevence zbytečných komplikací a nepříjemností při Vašich cestách do zahraničí Vám připomínáme několik základních zásad:

Před odjezdem do zahraničí se pojistěte

Zcela nezbytné je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez tohoto pojištění není vhodné vůbec vycestovat. Dle našich zkušeností doporučujeme sjednání komplexního cestovního pojištění, které zahrnuje i ostatní pojištění dle nabídky dané pojišťovny. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte.

Zkontrolujte si doklady a věnujte pozornost jejich ochraně

Pozornost věnujte kontrole Vašich dokladů před cestou a také jejich ochraně na cestě. V případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení cestovního pasu je nutno se dostavit na český zastupitelský úřad za účelem vystavení náhradního cestovního dokladu. Pokud chcete v zahraničí řídit motorové vozidlo, je potřeba s sebou obecně český, případně mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla, zelená karta a u zapůjčeného vozidla notářsky ověřený dopis o zapůjčení vozidla opatřený překladem. Doporučuje se rovněž sjednání havarijního pojištění vozidla.

Dodržujte celní předpisy dané země

Respektujte předpisy upravující dovoz či vývoz některých předmětů (např. kamenů, mincí, zbraní, starožitností, léčiv a předmětů vyšší hodnoty obecně). Porušení místních předpisů bývají přísně sankcionována, výjimkou není ani velmi vysoká pokuta či trest odnětí svobody. Při nákupech vyžadujte a uschovávejte pokladní stvrzenky pro případ kontroly.

Dodržujte místní zákony a předpisy dané země

Ke vstupu na území cizího státu není právní nárok. Je dobré vědět, že příslušné imigrační úřady mohou odepřít vstup i v případě, že cestující je vybaven příslušným druhem víza. Vstupem na území cizího státu podléháte jeho jurisdikci a v případě porušení místního právního řádu Vám může být uložena sankce dle místních předpisů, která může být značně odlišná od postihu v ČR.

V nouzi se obraťte na zastupitelský úřad ČR

V případě, že potřebujete v zahraniční pomoci obraťte se na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV ČR.

Dodržujte předpisy na ochranu životního prostředí dané země

V řadě zemí světa jsou velmi přísné předpisy na ochranu životního prostředí. Při překročení pravidel na ochranu živočichů a rostlin hrozí v mnoha zemích nejen vysoké pokuty, ale i trestní postih, včetně odnětí svobody.

Pokud cestuje s domácími zvířaty

Pro cestování s domácími zvířaty se obvykle vyžaduje mezinárodní očkovací průkaz či platné veterinární potvrzení. V řadě zemí jsou podmínky dovozu a vývozu zvířat a rostlin podrobně stanoveny a je nezbytné je důsledně dodržovat.