main1

Zimbabwe

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Zimbabwe nebo-li Republika Zimbabwe, oficiálním názvem „Republic of Zimbabwe“, s rozlohou 390.580 km2, leží na jihovýchodě afrického kontinentu. Tato země je vnitrozemským státem. Na severu Zimbabwe hraničí se Zambií, na východě s Mosambikem, na jihu s JAR a na západě s Botswanou. Země je státním zřízením republikou. Hlavním městem je město Harare. Úředním jazykem je angličtina, obyvstelstvo hovoří domorodými jazyky shona a sindebele a místními kmenovými nářečími. Zimbabwe se člení na 8 provincií a 2 města se statutem provincie: Manica, Masvingo, Střední Mašonsko, Východní Mašonsko, Západní Mašonsko, Severní Matabele, Jižní Matabele, Střední Matabele, Harare (město) a Bulawayo (město). V zemi jsou naleziště nerostných surovnin uhlí, niklu, chrómu, křemíku, mědi, cínu a drahých kovů – zlata.

Zimbabwe je tranzitní zemí pro drogy z jižní Asie (konopí, heroin, metamfetamin), které jsou určeny pro JAR, proto jsou hranice mezi Zimbabwe a JAR, střeženy vojsky JAR. V dnešní době se Zimbabwe nachází v obrovské ekonomické krizi, trpí největší inflací na světě a jeho hospodářství pokleslo od roku 2000 o jednu třetinu. V zemi chybí základní zboží denní potřeby a jídlo, obyvatelstvo trpí hladomorem. Pod hranicí chudoby žije 68% obyvatelstva. Nezaměstanost v zemi je nejvyšší na africkém kontinentu a činí 80%.

Území dnešní Zimbabwe bylo osídleno již ve 3. století zemědělskými a pasteveckými bantuskými kmeny. Původním obyvatelstvem byli kmeny Křováků. V 5. století přišly na území kmeny Wakarangů. V období 1250-1400 se na tomto území rozkládala říše Velká Zimbabwe, následně říše Munhumutapa, která velmi prosperovala z obchodu se zlatem, slonovinou a otroky. V 17. století říše Munhumutapa zanikla díky nájezdům kmenů Šonů. Již v tomto století obchodovaly tyto kmeny s Portugalci a jejich říše zanikla v 19. století pod nájezdy kmenů Ndebelů. Kmen Ndebelů zde založil stát Matabele. V této době byly na tomto území objeveny naleziště zlata, což dalo podnět ke kolonizaci území Brity.
Několikerá povstání kmenů Matabelů a Mašonů Britové hrubě potlačili. V roce 1980 získala Zimbabwe nezávislost.

Obyvatelstvo je složeno z domorodých etnických skupin, z nichž největším etnikem je kmen Šonů, který tvoří 80% populace. Druhým nejpočetnějším etnikem je kmen Ndebele s 12%. Minoritními etniky jsou kmeny Nyanja, Lozi, Nsenga, Tonga, Tswa, Venda, Manyika, Kunda, Kalanda a Hietsware. Na území žijí také jsko minoritní skupina potomci Britů. Nejrozšířenějším náboženstvím je místní náboženství s prvky křesťanství a animismu, které vyznává cca 50% obyvatelstva. Zbylých 50% populace vyznává samostatně křesťanství a samostatně animismus. 10% polupace je negramotné.

Velkou hrozbou pro Zimbabwe je epidemie AIDS, kterým je nakažena cca 27% obyvatelstva v zemi a v poslední době také cholera, kterou již bylo nakaženo přes 40.000 lidí.

Téměř celý povrch země pokrývá náhorní plošina Matabele s nadmořskou výškou 1000 m. Nejvyšší horou země je Inyangani (2.592 m). Na severu se plošina stupňovitě snižuje k údolí, který protéká řeka Zambezi. Na řece Zambezi se nachází Viktoriiny vodopády. Na západě území se rozkládá pánev Makgadikgadi, jihem území protékají řeky Limpopo a Sabi. Na hranicích se Zambií leží obrovská přehradní nádrž Kariba. Podnebí v Zimbabwe je tropické, horké a vlhké, na severu ovlivňované monzuny, na jihu pasáty.

Viktoriiny vodopády

Viktoriiny vodopády nazývané v místním jazyce Mosi-oa-Tunya (v překladu „dým, který hřmí“), jsou jedny z největších vodopádů světa. Naleznete je na řece Zambezi na hranicích států Zimbabwe a Zambezi. Šíře vodopádů je 1800 m, výše je 120 m. Voda ve vodopádech padá z útesu do čedičového kaňonu. Průtoky vody v průběhu roku kolísají, průměr činí 1400 m3/s. Vodopády objevil jako první Evropan britský cestovatel D.Livingston roku 1855 a pojmenoval je po britské královně Viktorii. Vodopády patří od roku 1989 do seznamu světového dědictví UNESCO.

Přehradní nádrž Kariba

Přehradní nádrž Kariba se nachází na řece Zambezi, na hranici států Zambie a Zimbabwe. Byla vybudována v letech 1955-9 s délkou 220 km a maximální šíří 40 km. Maximální hloubka nádrže je 78 m. Hráz nádrže je dlouhá 579 m a výška 128 m.

Mana Pools national Park, sapi and Chewore Safari Areas

Tyto národní parky a přírodní rezervace, které se rozprostírají na březích řeky Zambezi patří od roku 1984 do seznamu světového dědictví UNESCO.

Matobo Hills

Pahorky Matobo v nichž se nacházejí bohaté archeologické nálezy z pravěku a skalní malby patří od roku 2003 do seznamu světového dědictví UNESCO.

Khami

„Khami Ruins National Monument“, národní památník, ruiny starého města, pozůstatky kultury z 16. století, patří od roku 1986 do seznamu světového dědictví UNESCO.

Great Zimbabwe

„Great Zimbabwe National Monument“, národní památník, ruiny města z 11.-15. století, patří od roku 1986 do seznamu světového dědictví UNESCO.

Křováci

Křováci jsou původním etnikem Khoe/San, žijícím v jižní části afrického kontinentu. První dochované poznatky o tomto etniku pocházejí z doby před 60.000 lety. Od střední doby kamenné žijí dosud téměř nezměněným způsobem života na velmi nízké civilizační úrovni života. Tyto kmeny se živí lovem a sbíráním rostlin, plodů, ale také hmyzu, červů, larev a měkkýšů. Od devadesátých let 20. století byly kmeny nuceny rozšiřující se civilizací přejít i na chov zvířat. Pro tuto etniku je charakteristický velmi malý vzrůst cca 145 cm s krátkými končetinami, velmi malými chodidly a rukami, s minimálním podkožním tukem, vrásčitou kůží v jejíchž záhybech se udržuje vlhkost a kudrnatými černými krátkými vlasy, dohovořívají se jazyky, které zahrnují „mlaskavé“ zvuky. Křováci jsou rovnostářskou společností, kde postavení žen vůči můžům je rovné. Křováci se neustále stěhují a hledají zeleň. Svá obydlí či spíše přístřešky formují do kruhu v blízkosti vodního zdroje. Tento národ byl bantuskými kmeny a později bělohy zatlačen do nejpustších krajů jihoafrického kontinentu, v zemích Zimbabwe, Mozambik, Lesotha, Svazijsko, Botswana, Nambie a Angola.